Saint Polycarpe Kilisesi: Aziz Polikarp Kilisesi

Saint Polycarpe Kilisesi neredir? Aziz Polikarp Kilisesinin özellikleri nelerdir?

7 büyük St. Jean Kilisesi'nde biri sayılan kilise 69-155 yılları arasında yaşamış, Aziz Yuhanna’nın ilk öğrencilerinden olan ve sonradan Aziz ilan edilmiş olan İzmir Piskoposu St. Polikarp’a ithaf edilmiştir. Kapuçinler tarafından Kanuni Sultan Süleyman’dan alınan özel izinle 1630 yılında inşa edilmiştir. Kilise arazisi, Fransa Kralı tarafından satın alınarak cemaate hibe edilmiştir.

Saint Polycarpe Kilisesi (Aziz Polikarp Kilisesi), 17. yüzyılda inşa edilmiş, 19. yüzyılda genişletilerek restore edilmiştir. Kilisenin duvarlarında ve tavanında Polycarpe’ın yaşamını ve şehit edilişini anlatan freskler bulunmaktadır.

İzmir'in Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi’nin kesiştiği alanda kurulmuş olan kentin en eski yapılarındandır.

 Romalı yöneticilerin inancından vazgeçirmek için çok baskı yapmalarına rağmen Polikarp inancından vazgeçmemiş bunun üzerine 23 Şubat 155’de Kadifekale eteklerindeki Roma Stadyumu’nda yakılarak öldürülmüştür. Adı verilen bugünkü kilise 1625 yılında Sultan Süleyman’ın izni ile yapılmıştır. 1680 deki büyük yangından sonra bir onarım görmüştür.

Kilise 1775 yılında Osmanlı makamlarının izni ve 16. Louis’in desteği ile yeniden restore edilerek üç nefli bir bazilika şeklini almıştır. Yapı, 1892-98 yılları arasında yapılan restorasyon esnasında şapellerle genişletilerek dekore edilmiştir.

1895 yılında büyük çapta restore edilen kilisenin iç dekorasyon çalışmalarının büyük kısmı, İzmir Saat Kulesi’nin de mimarı olan S. Raymond Père tarafından yapılmış; Saint Polycarpe’ın yaşam öyküsü fresklere yansıtılmıştır.

Geçen yüzyılın sonlarında, İzmir’de yaşamış olan genç Fransız sanatçı, ressam, mimar Raymond C. Pere, St. Polikarp’ın yaşam öyküsünü kilisenin içinde yapmış olduğu fresklere yansıtmıştır.

Kilise bugünkü onarılmış haliyle; doğu- batı doğrultusunda üç nefli, bema kesimi kubbeli, dikdörtgen şeklinde bir bazilikadır. Batı cephesinin güney ucunda yükselen bir çan kulesi bulunmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar