Romanyot: Romaniyot

Romaniyotlar kimdir? Romanyot nedir?

İstanbul'un Fethi öncesinde özellikle Roma İmparatorluğu döneminde sürgün veya paralı asker olarak Anadolu’ya getirilen Yahudi cemaatini tanımlayan terimdir. 1453 yılından sonra Sürgünler olarak tanımlanan Yahudi göçmenler içinde Bizans etkisinde kalan ve Rumca konuşan Yahudilere de Romanyot deniliyordu.

Bizans dönemi Yahudilerinin soyadları genellikle Yunanca kökenliydi: Galico, Galimidi, Papo, Polikar, Politi vs... Aile içinde Rumca konuşurlardı. Sinagoglarına Rumca adlar veriyorlardı ve bazı duaları da Yunanc etmekteydiler. Yunanca Yahudi duaları Mahzor Romania adlı bir eserde toplanmıştır. Musevilerin kutsal Tora Kitabı da 1547 yılında Yunancaya çevrilmişti. Romanyotlar'ın gelenekleri, doğal olarak Yunan yaşam tarzıyla kaynaşmıştı.

Romanyotlar, özellikle evlilik yolu ile 1492 sürgünüyle Osmanlı topraklarına gelen Seferad çoğunluğun içinde erimişlerdir.

Romanyotların, Kahire Genizasında bulunan Judeo-Grek dilinde yazılmış eserleri mevcuttur.


Benzer Haberler & Reklamlar