Roma İmparatorluğu Döneminde Kapadokya Bölgesi'nin ilk yüzyılları kitaplaştı

Arş. Gör. Hasan Tuncer’in kaleme aldığı “Roma İmparatorluğu Döneminde Kapadokya Bölgesi (MS. I. Ve II. Yüzyıllar) kitabı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınevinden neşredildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Arş. Gör. Hasan Tuncer’in kaleme aldığı “Roma İmparatorluğu Döneminde Kapadokya Bölgesi (MS. I. Ve II. Yüzyıllar)” adlı çalışma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yayınevinden çıkan 36. kitap oldu.

Araştırma-Tarih kategorisinde yayınlanan kitap, Kapadokya Bölgesi’nin tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ders kitabı olarak okutulacak olan kitap, NEVÜ öğrencilerine özel indirimli fiyatıyla Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi satış noktasından temin edilebilecek.

Kitap hakkında  "Kapadokya, stratejik konumuyla tarihin her döneminde önemli bir bölge olarak karşımıza çıkmıştır. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Kapadokya, Roma İmparatorluğu’nun da büyük bir önem verdiği bölgedir. Anadolu’nun tam kalbinde yer alan Kapadokya Bölgesi hakkında prehistorik dönemden itibaren bilgi sahibi olabiliriz.

Bu eserde, MS. I ve II. yüzyıllarda Roma hâkimiyetinde olan Kapadokya Bölgesi’nin tarihi incelenmiştir. Ayrıca bahsedilen süreç içerisindeki Roma tarihinden kronolojik bir şekilde söz edilmiştir. Bölgenin siyasi tarihinin yanında; sosyal, ekonomik, kültürel ve dini tarihi hakkında da bilgiler verilmiş olup, dönemin ön plana çıkan kentlerinden de bahsedilmiştir. Antik kaynakların kullanıldığı bu kitapta, literatür eserlere de yer verilmiş olup, okuyucuya bölge tarihi akıcı bir dille ulaştırılmaya çalışılmıştır."

NEVÜ Yayınevi’nin basılı ve elektronik arşivine https://kutuphane.nevsehir.edu.tr/tr/nevu-yayinlari adresinden ulaşılabilir.


Benzer Haberler & Reklamlar