Restitüsyon: Restitution

Restitüsyon nedir? Restitution nedir?

1. Restitüsyon: Restitüsyon, tamamen ya da kısmen yok olmuş bir yapının kalıntılarının rölövesine kaynaklık için ilk halinin, yoksa kaynaklara dayanılarak muhtemel planlarının yeniden çizilmesi işlemine denir. 

2. Restitution:  Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının eksik olan bölüm ya da parçalarının kağıt üzerinde tamamlanması.

Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da tümüyle yok olmuş yapı ya da yapı grupların  ilk durumlarının, yapıya ait her türlü belge ve fotoğraflardan, yapının üzerindeki izlerden yararlanılarak plân, kesit, çizim ya da maketle gösterilmesi.

3. Restitüsyon: Varolmayan ya da ancak bir bölümü varolan yapıların, belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak özgün biçimine kavuşturulması ve bazen, yeniden yapımı işlemi.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar