Restitüsyon: Restitution

Restitüsyon nedir? Restitution nedir?

1. Restitüsyon: Restitüsyon, tamamen ya da kısmen yok olmuş bir yapının kalıntılarının rölövesine kaynaklık için ilk halinin, yoksa kaynaklara dayanılarak muhtemel planlarının yeniden çizilmesi işlemine denir. 

2. Restitution:  Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının eksik olan bölüm ya da parçalarının kağıt üzerinde tamamlanması.

Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da tümüyle yok olmuş yapı ya da yapı grupların  ilk durumlarının, yapıya ait her türlü belge ve fotoğraflardan, yapının üzerindeki izlerden yararlanılarak plân, kesit, çizim ya da maketle gösterilmesi.

3. Restitüsyon: Varolmayan ya da ancak bir bölümü varolan yapıların, belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak özgün biçimine kavuşturulması ve bazen, yeniden yapımı işlemi.

4. Restitüsyon: Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da zaman içinde yok olmuş öğelerin, kültür varlıklarının, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden,çizim fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatımına “restitüsyon” deniyor.

Parçaların tekrar birleştirilmeleri söz konusu olmasa da bu şekildeki restitüsyon çalışmaları, bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların daha iyi kavranabilmesini sağlamak için yapılıyor.   (4. madde Nezih Başgelen)
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar