Pompeii

Pompeii

Pompeii neresidir?

Pompeii: İtalya’nın güneyinde, Campania bölgesinde, Napoli’nin 23 km. gü­neybatısında kurulmuş antik kent.

Arkeolojik açıdan en detaylı araştırılmış Roma kentlerinin başında gelir.

Kurulduğu dönemde yerel halkı Osklar idi. MÖ 8. yüzyılda kente Yunan göçmenler yerleşti. Bölgeye MÖ 7. yüzyılda hakim olan Etrüskler etkilerini MÖ 474’e dek sürdürdüler.

Kentte ele geçmiş en eski arkeolojik kalmtı MÖ 6. yüzyıla aittir.

Bölgenin diğer kentleri gibi Pompei de MÖ 5. yüz­yıl sonunda Samnitlerin kontrolüne geçti.

Kentin adı tarihi belgelerde ilk kez MÖ 310’da II. Samnit Savaşı sırasında geçer.

Gittikçe gelişen kent en parlak dönemini MÖ 2. yüzyılda yaşadı. MÖ 290’da Roma ile ittifak kurdu ve bu sa­yede Pön Savaşları dönemini hasarsız atlattı.

İmparatorluk Döneminde öne­mini koruyan kentte, ilk beş imparatorun mensubu olduğu Iulio-Claudia ha­nedanı üyelerinin ve Cicero’nun özel arazileri olmasına karşın Stabiae ve Herculaneum gibi gözde bir mesire yeri olmadı.

Kentte şarap, zeytinyağı, değirmen taşı, balık sosu üretimi ve dokumacılık gelişmiş birer endüstri ko­luydu.

MS 62’de şiddetli bir deprem yaşayan kent bu facianın izlerini onar­maya çalışırken Vezüv Yanardağı’nın MS 79’da patlaması sonucunda Herculaneum ve Stabiae’yla birlikte tümüyle yıkılmıştır. Bu dönemde 20 bin kişilik nüfusu ile Napoli Körfezi’nin güneyindeki en önemli kent idi.

Lavlar altında kalarak korunan her üç kentten kalanlar, Yunan-Latin dünyasına ilişkin çok değerli bir bilgi kaynağı oluşturur.

Vezüv’ün patlamasını gözlemek için böl­gede olan Plinius(yaşlı) havadaki zehirli gazlan soluması (ya da kalp krizi) sonucu ölmüştür.

Orta Çağda varlığı unutulan kent 1748 yılında tekrar keşfe­dilmiş, kentte yapılan arkeolojik kazılar büyük heyecan uyandırmış, drama­tik hikayesi roman ve filmlere konu olmuştur.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar