Etrüskler

Etrüskler kimdir, nedir?

Etrüskler

Etrüsler muhtemelen İ.Ö. 800 yıllarından önce Anadolu'dan, İtalya'da kuzeyde Arno, güneyde Tiber nehirleri arasındaki Etruria ismi verilen bölgeye gelerek, yerli halkı egemenlikleri altına almışlardır.

Kökenlerinin kesin olarak bilinmesi, Etrüsk dilinin çözülmesine bağlıdır. 

İ.Ö. VI. yüzyılda uygarlarının doruğuna çıkan etrüsklerin oluşturdukları kültürün birçok özelliği daha sonra yarımadaya hakim olan Romalılarca benimsenmitir. 

Önemli Etrüsk şehirleri İ.Ö. VII. yüzyılın ortalarından itibaren kurulmaya başlamıştır. 

Etrüskler güçlü bir tarım ve ticarete sahiptiler. Ticareti genellikle Anadolu, Yunanistan ve Kuzey Afrika ile yapmışlardır. 

İtalya'da Etrüsklere ait çok sayıda kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Örneğin; Capua ve Nola kent kalıntıları, Salerno Bölgesinde buyük bir nekropol alanı, Pompeii ve Herculaneum kentlerinin alt tabakalarında ele geçen kalıntılar. 


Benzer Haberler & Reklamlar