Patara Yol Anıtı: Stadiasmus Patarensis

Patara anıtı nedir? Patara Yol Anıtı nedir? Patara Yol Anıtı nerede bulundu? Patara Yol Anıtında neler yazılıdır? Stadiasmus Patarensis nedir? Monumentun Patarense nedir?

Patara Yol Anıtı (Patara Anıtı / Monumentun Patarense); Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya'nın başkenti ve dünyanın ilk meclis binasının bulunduğu Patara antik kentinde 1993 yılında kundaklama sonucu çıktığı anlaşılan yangın sonrası fark edilen tarihi eserler arasında keşfedilen, Likya bölgesindeki yollar hakkında detaylı bilgiler veren 6 metre uzunluğundaki yol anıtıdır. Erken Roma Dönemi’nde yapılan Yol Kılavuz Anıtı'nın (Miliarium Lyciae) Latince adı Stadiasmus Patarensis'tir.

Likta’yı İ.S. 43 yılında Patara’nın başkentliğinde bir Roma Eyaleti’ne dönüştüren İmparator Claudius’un emriyle İ.S. 46 yılında onun adına ithafen diktirildiği anlaşılan ünik bir anıttır. Benzerine henüz rastlanmamıştır.

Dörtgen Prizma şeklindeki anıtın üç tarafı yazılı olup, ön yüzünde İmparator Claudius’a ithaf yer alırken, diğer yüzlerde tüm Lykia sınırları içerisinde yer alan yolların ölçüleriyle birlikte listesi yer almaktadır.

Anıtın ön yüzündeki (A) ithaf yazıtında; "Drusus’un oğlu Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus’a, en yuce rahibe, hükümranlığının beşinci yılında, on birinci kez İmparator, Vatanın Babası, dördüncü kez Konsüllüğe aday iken, Roma dostu ve imparatorsever sadık müttefikler olarak Likyalılar kendi uluslarının kurtarıcısına (ithaf ettiler). Çünkü onlar onun tanrısal önsezisi sayesinde ayaklanmadan ve kanunsuzluktan ve eşkıyalıktan kurtarıldılar ve şimdi; devlet mekanizması muhakeme yeteneği olmayan halk yığınından (alınıp) en seçkin kişiler arasından seçilen danışma meclisi üyelerine emanet edildikten (ve) bu sayede (Likyalılar), Tiberius Claudius Caesar Augustus’un legatus propraetor’u olan Quintus Veranius aracılığı ile, onun (İmparator) tarafından, tekrar kendi vatanlarının efendisi yapıldıktan sonra dirlik ve hukuk işlerinde eşitliğe ve geleneksel kanunlara tekrar kavuşmuş bulunuyorlar." ifadeleri yer alır.

2019 yılından konservasyonu tamamlanan tarih eser Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmetedir. Anıtın replikasının ise  Patara Antik Kenti'nde sergilenmesi planlanıyor.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar