Patara antik kenti neresidir?

Patara antik kenti Antlalya'nın Kaş ilçesi sınırları içerisinde Teke yarımadasında yer alan antik kent.

Patara: Likya bölgesinde Ksanthos (Eşen) Çayı’nın denize döküldüğü yer yakınındaki antik kent.

Teke Yarımadası’nda Kalkan’ın 15 km. kadar batısındadır.

Likya’nın metropolisi olarak nitelenen altı büyük kentinden biridir.

Muhtemelen Likya’nın yerel halkı tarafından kurulan bir yerleşimdir, yerel dildeki adı Pttara şeklinde yazılır.

Söylenceye göre adını Apollon’un oğlu Pataras’tan alır. Bu yüzden ünlenen kentteki Apollon kehanet merkezini Heredotos da anar.

Hitit kralı Tuthaliya IV’nın Lukka seferini anlatan kaynaklarda adı Patar şeklinde geçer.

İlk sikkelerini MÖ 5. yüzyılda bastı. İskender’e teslim olarak tahribattan kurtulan kent, onun ölümünden sonra ardılları (diadokhos) arasındaki mücadele döneminde MÖ 315’de Antigonos I Monophtalmos’un, MÖ 304’te Demetrios I Poliorketes’in kontrolü altında girdi. Daha sonra diğer Likya kentleriyle birlikte Ptolemaios II Philadelphos’un eline geçti ve adı Arsinoe olarak değiştirildi.

Bu ismi geçici bir süre kullanan kent MÖ 197’de Antiokhos III’un eline geçti.

MÖ 88’de I. Mithradates Savaşı’nda Pontosluların eline geçti.

İmparatorluk Döneminde önemini korudu; eyalet yöneticilerinin oturduğu kentti ve Likya Birliği arşivleri buradaydı.

Ayrıca Likya Birliğinde üç oy hakkı vardı. Myra psikoposu Aziz Nikolaos (Noel Baba)’un doğum yeri olan kentin limanı zamanla alüvyonla doldu ve kent önemini yitirdi.

Kentin ziyaretçileri arasında imparator Hadrianus ve Aziz Paulus da vardır.

Patara’da ilk kazılar 1988’de Fahri Işık başkanlığında başlamıştır.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar