Mithradates Savaşları

Mithradates Savaşları

Mithradates Savaşları

I. Mithradates Savaşı: MÖ 89-85. Pontos kralı Mithradates VI ile Roma ordusu arasındaki savaş.

Roma’nın kışkırttığı Bithynia kralı Nikomedes IV Philopator’un Pontos topraklarına saldırması Roma ile Pontos arasında kaçınılmaz hale gelen savaşın başlamasını hızlandırdı.

Bu savaşı yönetmesi için Roma’da Sulla görevlendirildi.

Mithradates Batı Anadolu’yu istila edip Efes’te Roma vatandaşlarına yönelik büyük katliam yaptı.

MÖ 88 yılındaki bu katliamda 80 bin Romalı öldürüldü.

İlerlemeyi sürdürüp Yunanistan’ın büyük kısmını ele geçirdi. Mithradates’in komutanı Arkhelaos, MÖ 86’da önce Khaironeia Savaşı’nda, kısa bir süre sonra Orkhomenos Savaşı’nda Romalı komutan Sulla’ya iki kez yenildi.

Ertesi yıl Romalılar bu kez kuzeybatı Anadolu’da, Miletopolis yakınlarında bir savaş kazandılar.

Bu gelişmeler üzerine Mithradates MÖ 85’te Dardanos Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. 

II. Mithradates Savaşı: MÖ 83-81. I. Mithradates Savaşı’ndan sonra Sulla’nın Anadolu’da bıraktığı birlikler ile Pontos Krallığı ordusu arasındaki savaş.

MÖ82/8l ’de Mithradates VI Halys Irmağı yakınlarında gerçekleşen bir çarpışmayı kazanmıştır.

III. Mithradates Savaşı: MÖ 74-65.  Bithynia kralı Nikomedes IV Philopator MÖ 74’te ölüp de krallığını miras olarak Roma’ya bırakınca Pontos Kralı Mithradates VI harekete geçti.

Önce İspanya’da isyan başlatan Romalı soylu Quintus Sertorius ile ittifak yaptı. Daha sonra Bithynia’yı işgal ederek savaşı fiilen başlattı.

Lucullus komutasında üzerine gönderilen Roma ordusuna MÖ 73’te Kyzikos’da yenildi.

Bunun üzerine Anadolu’nun içlerine kaçarak akrabası olan Armenia kralı Tigranes II’e sığındı.

Düşmanın sayıca üstünlüğüne rağmen Roma ordusu Tigranokerta önlerinde yapılan savaşı kazandı, Armenia başkentini ele geçirdi (MÖ 69).

Birkaç yıl sonra savaşı idare etmesi için Roma ordusunun başına Pompeius getirildi.

Onun komutasındaki Roma ordusunu rakibini bir kez de Orta Anadolu’da Kabeira(Niksar) yakınlarında yenince Mithradates Kolkhis’e kaçtı.

III. Mithradates Savaşı Pompeius’un MÖ 65’te Armenia’yı ele geçirmesi ve MÖ 63’te Mithradates’in intihar etmesi ile son buldu.


Benzer Haberler & Reklamlar