Orkun Hamza Kaycı

Orkun Hamza Kaycı kimdir?

Orkun Hamza Kaycı

http://profil.istanbul.edu.tr/tr/p/ohkayci

İletişim Bilgileri
e-Posta: ohkayci@istanbul.edu.tr
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/4209/
Telefon: +90 212 444 0000  Dahili: 15825
Ofis Bilgisi: Edebiyat Fakültesi Prehistorya Laboratuarı No. 107
Posta Adresi: Ordu Cad. Edebiyat Fakültesi. Prehistorya Anabilim Dalı Fatih / İstanbul
Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 Saat: 22:01

Eğitim Bilgileri

Doktora: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji / Tarihöncesi Arkeolojisi, 2013-
Yüksek Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji / Prehistorya, 2010-2013

YAPTIĞI TEZLER
Doktora: "Çukurova ve Orta Toroslarda Neolitik ve İlk Kalkolitik Dönem: Yeni Araştırmalar ve Çevre Bölgelerle İlişkiler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Tarihöncesi Arkeolojisi Nisan, 2015.
Yüksek Lisans: "Aktopraklık Verileri Işığında Son Neolitik İlk Kalkolitik Geçiş Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Prehistorya Haziran, 2013.

ARAŞTIRMA ALANLARI
Prehistorya
Neolitik
Tarihöncesi Anadolu
Tarihöncesi Çukurova
Obsidyen

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Araştırma Görevlisi:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 - Devam Ediyor

Genel Bilgiler
1987–1992: Özel Akdeniz Lisesi
1992–1995: 24 Kasım Orta Okulu
1995–1998:Hacı Ahmet Atıl Lisesi
1998–2003:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi2010 – : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilimdalı Prehistorya Bilim Dalı Yüksek Lisans (Devam etmekte)

 

Lisans Bitirme Tezi: M.Ö II.Binde Çukurova Bölgesinin Arkeolojik ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Danışman: Prof.Dr. Hayat ERKANAL
Yüksek Lisans Tez Konusu: Aktopraklık V erileri Işığında Kuzeybatı Anadolu’da Son Neolitik Çağ’dan İlk Kalkolitik Çağ’ a Geçiş Sorunu

Alan Çalışmaları
1999–2000: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU başkanlığında yapılan; Alacahöyük Kazısı / Çorum. (Açma Başkan Yardımcısı)
2000: Zeugma İnsiyatif Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU başkanlığında yapılan; Zeugma Kurtarma Kazıları/Nizip-Gaziantep (Açma Başkanı)
2000- : Argos Gemicileri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği(Devam Etmekte)
2001–2002: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığında yapılan; Saraga Höyük Kurtarma Kazıları/Nizip–Gaziantep (Çizim Koordinatörü ve Açma Başkanı)
2002: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığında yapılan; Saraga Höyük Kurtarma Kazıları Eser Tasnif Çalışmaları/Gaziantep Müzesi
2002: İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Oğuz TANINDI başkanlığında yapılan; TAY Project İç Anadolu Yüzey Araştırması/Kırıkkale, Ankara. (Misafir olarak katılım)
2002: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Polonya/Biskupin Arkeoloji Festivali’nde; Hitit Tanıtım Gösterisi Projesi Genel Koordinatörlüğü (Ankara Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Başkanlığı görevim zarfında bu proje gerçekleştirilmiştir. )
2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Yüceören Kurtarma Kazısı/ Ceyhan – Adana (Mimari Çizim Koordinatörü ve Açma Başkanlığı)
2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed GÖRÜR başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Minnetpınarı Kurtarma Kazısı/ Andırın – Kahramanmaraş (Mimari Çizim Koordinatörü)
2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Tetikom Kurtarma Kazısı/ Pasinler – Erzurum (Arazi Sorumlusu)
2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Tasmasor Kurtarma Kazısı/ Erzurum (Mimari Çizim Koordinatörü)
2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Büyükardıç Kurtarma Kazısı/ Refahiye – Erzurum (Mimari Çizim Koordinatörü)
2004: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT C – Punjloyd – Limak Adi Ortaklı şirketinde; Gözetmen Arkeolog(Adana – Sivas)
2004 –2005: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT B – Etimak A.Ş, Gözetmen Arkeolog(Erzincan)
2004: Mardin Kalesi Genel Tanıtım Projesi Koordinatörlüğü (Askerlik görevim sürecinde icraa edilmiştir)
2005: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT B – Etimak, İş ve İşçi Sağlığı ve Emniyeti Müdürü, Gözetmen Arkeolog (Erzincan)
2006: Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi R.R.R Smith başkanlığında gerçekleştirilen, Aphrodisias Kazıları / Karacasu – Aydın (Açma Başkanlığı)
2007: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan; Bileç Höyük Kurtarma Kazıları/ Develi – Kayseri (Açma Başkanlığı, Mimari Çizim Koordinatörlüğü)
2007: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana ( Mimari Çizim Koordinatörlüğü)
2008: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana (Açma Başkanlığı, Mimari Çizim Koordinatörlüğü)
2009: Prof. Dr. Abdülselam ULUÇAM başkanlığında, Prof. Dr. Gülriz KOZBE’nin bilimsel danışmanlığında yürütülen Hasankeyf Höyük Arazi Sorumluluğu
2009: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana ( Mimari Çizim Koordinatörlüğü)
2009: Dumlupınar Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat BİLGEN başkanlığında yürütülen Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı /Sey
itömer – Kütahya
2009: Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Çiledir Höyük Kurtarma Kazısı Seyitömer – Kütahya (Arazi Sorumluluğu)
2010: Mardin Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul’un bilimsel başkanlığında yürütülen Gusir Höyük Kurtarma Kazısı /Siirt – Eruh
2010: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul tarafından yürütülen Aktopraklık Höyük Kazısı / Bursa
Kazılarda Alınan Sorumluluklar:

Alan Sorumluluğu:
Yukarıda bahsedilen Tetikom, Aphrodisias, Hasankeyf, Çiledir Kazılarında tüm arazi sorumluluğunu üstlendim.
Açma Başkanlığı: Sadece Alacahöyük Kazıları hariç; diğer tüm kazılarda açma başkanlığı görevinde bulundum.

Mimari Çizim: Yukarıda bahsedilen kazıların hemen hepsinde mimari çizimci olarak görev yaptım. Rölöve hazırlanması, genel yerleşim planı, kesit çizimleri, mezarlık çizimleri vb.. gibi bir çok mimari çizim tarafımdan sorumluluk üstlenilmiştir.
Fotoğraf: Mimari çizimin yanında başka belgelendirme yöntemi olan fotoğraf hususunda amatör bilgi düzeyine sahip olmamla birlikte; katıldığım arkeoloji kazıların bir kısmında arazi fotoğraflandırılması ve küçük eser fotoğraflandırılması ve baskı çalışmalarında sorumluluk üstlendim.

Yayınlar:
Kaycı, O.H. (2002), “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Topluluğu Polonya/Biskupin Arkeoloji Festivaline Katılım Projesi” Argos Gemicileri, Sayı 8–9(Temmuz-Aralık), s.32, Ankara.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar