İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Başkanı
Prof.Dr. NURİYE GÜLSÜN UMURTAK 

Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. NECMİ KARUL

Tarihöncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı, insanlık tarihinin en eski bölümünü oluşturan tarihöncesi dönem üzerinde uzmanlaşmış bir akademik birimdir. Anabilim Dalımız, eğitim programıyla ülkemizin gerek duyduğu nitelikli kadroların oluşturulması ve çeşitli alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin yanı sıra bir sosyal bilim dalı olarak araştırma projeleri, arazi çalışmaları ve bilimsel etkinliklerle arkeolojik bilginin üretimi ve paylaşımına katkıda bulunmaktadı
Tarihöncesi Arkeolojisi, yazının kullanımından önceki dönemlerde yaşamış toplulukların ve bunların yaşam biçimlerinin arkeolojik yöntemlerle araştırılarak incelenmesini konu eder. Tarihöncesi dönem uzun bir süreci ve insanlık tarihinin çeşitli aşamalarını kapsamasına karşın Anabilim Dalımız, özellikle Neolitik (Yeni Taş Çağı) döneme odaklanan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Neolitik olarak bilinen dönem, teknolojik, ideolojik, ekonomik ve bilişsel alanda pek çok yeniliğin ortaya çıktığı, insan topluluklarının avcı-toplayıcı ve göçer yaşam biçimlerini terk ederek, yerleşik yaşama geçtikleri, tarım ve hayvancılık yapmaya başladıkları süreci ifade etmektedir. Bununla birlikte eğitim programımız tarihöncesinin tümünü, bir başka deyişle avcı-toplayıcı ve göçer toplulukların yaşadığı Paleolitik (Eski Taş Çağı) ile Neolitik sonrasında gelişen ve kentleşme sürecinin başlangıç aşamalarını yansıtan Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı'nı da kapsamaktadır. Programımız dahilinde malzeme bilgisi, etnoarkeoloji ve çevresel arkeoloji gibi yan dallar ile dünyanın farklı bölgelerindeki tarihöncesi toplumlara ilişkin dersler de bulunmaktadır.

Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Öğrencilerimiz, Anabilim Dalı bünyesinde sürdürülen arazi ve laboratuvar çalışmalarına katılarak deneyim kazanmaktadır. Prehistorya Laboratuvarı’nda bulunan arkeolojik malzeme ve karşılaştırma koleksiyonları, lisans derslerinin yanı sıra özellikle lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarında faydalanacakları bir arşiv niteliğindedir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Tarihçe

Tarihöncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı başlangıçta Arkeoloji Bölümü içerisinde yer alır. 1948 yılında bölüme asistan olarak giren Halet Çambel, Kurt Bittel’in de desteğiyle 1950’li yılların başında o dönemdeki adı ile Prehistorya Kürsüsü’nü kurar. Ancak kürsü uzun bir süre sonra 1960 yılı itibariyle bağımsız diploma vermeye başlar. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Kurt Bittel, Arkeoloji Bölümü’nde kadrolu olarak prehistorya dersleri verir. Boğazköy kazılarına uzun süre başkanlık eden ve yaşadığı dönemde Avrupa, Yakındoğu ve Mısır Arkeolojisinin en önde gelen bilim insanlarından biri olan Bittel, Prehistorya Kürsüsü’nün temel yaklaşımlarının oluşmasında belirleyici olur. Halet Çambel ise Prehistorya’nın İstanbul Üniversitesi’nde bağımsız tanımlı bir anabilim dalı haline gelmesine öncülük eder. Anabilim Dalı’nın bilimsel saygınlığını ve geleneklerini oluşturan Çambel, aynı zamanda bilimsel yaklaşım ve etik değerlerin de tanımlı hale gelmesini sağlar. Bu dönemden itibaren dünyadaki gelişmeler uyumlu bir bölüm haline gelen Prehistorya Kürsüsü’nün laboratuvar ve koleksiyonu da oluşmaya başlar. Sadece Prehistorya Kürsüsü için değil arkeolojideki için birçok yeni kavramın Türkiye arkeolojisine girmesini sağlayan Çambel, kürsünün efsaneleşmiş başkanı haline gelir.
Çambel, Chicago Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün önemli isimlerinden Robert J. Braidwood ile, 1963 yılında İstanbul - Chicago Üniversitesi Karma Projesini kurarak Çayönü kazılarına başlar. Arkeolojinin kuramsal gelişmesine doğal çevre kavramını kazandırarak farklı bir boyut katan ve özellikle ilk üretim toplulukları üzerine çalışan Braidwood 1964-1965 yılları arasında Prehistorya Kürsüsü’nde kadrolu olarak ders ve seminerler verir. İki yıl boyunca yalnız ders ve seminer vermekle kalmaz, araştırma ekibindeki meslektaşlarından ünlü Arthur Jelineck’in Amerika Arkeolojisi, Peter Benedict’in yontmataş teknolojisi derslerini vermesini sağlar. Daha sonra da Harvard Üniversitesi uzmanlarından Bruce Howe, 15 yıl boyunca her yıl bir sömestr bu seminerleri sürdürür. Bu ders ve seminerler Prehistorya Anabilim Dalı'nın bugün prehistorik teknolojiler alanında kazandığı ünün temellerini atar.

Çambel’den sonra Prehistorya Anabilim Dalı başkanlığını 1984 yılında, İstanbul Üiversitesi’nin ilk prehistorya öğrencisi ve ilk doktorantı olan, Ufuk Esin üstlenir. Esin, arkeometri alanındaki öncülüğünün yanı sıra anabilim dalında arazi ekiplerinin oluşturulması ve yeni arkeolojik tekniklerin uygulanması konusunda açılımlarda bulunur. Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurucu üyesi olan Esin’in Prehistorya Anabilim Dalı’nın uluslararası düzeyde gelişmesinde de önemli bir rol üstlenir. Ufuk Esin’in 1960’lı yılların sonunda o dönem anabilim dalının genç asistanlarından biri olan ve daha sonra araştırmalarını ağırlıklı olarak Paleolitik Çağ üzerine sürdüren Güven Arsebük ile beraber Keban Baraj Bölgesi kazılarına başlar. Prehistorya Anabilim Dalı için nitelikli kadroların da yetişeceği bu çalışmalar Türkiye’de arkeolojik kazı geleneğinin oluşmasına büyük katkı sağlar. Ufuk Esin’in ardından anabilim dalı başkanlığını, Keban Projesi çalışmalarında yetişen Mehmet Özdoğan (1999-2009) ve Sevil Gülçur (2009-2011) üstlenir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda arkeolojik araştırmalar gerçekleştiren Mehmet Özdoğan, özellikle Neolitik dönem arkeolojisi üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla tanınır. Orta Anadolu'da bulunan Güvercinkayası yerleşmesindeki uzun süreli ve kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Sevil Gülçur ise Anadolu'da kentleşme ve hemen öncesindeki sürecin anlaşılmasına önemli katkılar sağlar. 2011 yılından itibaren bu görevi Nur Balkan-Atlı sürdürmektedir.

Kurulduğu yıldan itibaren, tarihöncesi döneminin anlaşılmasına yönelik çok sayıda arazi çalışması gerçekleştiren Prehistorya Anabilim Dalı’nın ilk projeleri arasında İstanbul Fikirtepe, Kırşehir Hashöyük, Adana Karatepe-Aslantaş, Afyon-Denizli Pişmişkale gibi çalışmalar bulunur. 1961 yılından itibaren bağımsız diploma vermeye başlayan Prehistorya Anabilim Dalı arkeolojik araştırmaların yanı sıra, ülkemizde, planlamaya yönelik kültür envanteri çalışmalarına ağırlık vermiş, bu bağlamda, Devlet Planlama Teşkilatı ile Çukurova Gelişme Projesi, Siirt-Diyarbakır-Urfa bölgeleri, Keban, Karakaya, Atatürk Baraj Gölü Alanları, Trakya-Marmara bölgesi, Ceyhan-Aslantaş Baraj Gölü Alanı, Orta Anadolu Aksaray-Niğde, obsidyen yatakları, Kastamonu, Birecik-Suruç kültür envanteri çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca özellikle Orta Anadolu'da Kapadokya Obsidyen Araştırmaları Projesi (KOAP), Doğu Melendiz Yüzey Araştırması ve Aksaray-Nevşehir-Niğde İlleri Yüzey Araştırmaları ile yoğun belgeleme çalışmaları yapılır.

Bu çalışmaların yanı sıra Urfa Biris Mezarlığı ve Söğüttarlası, Diyarbakır Çayönü ve Griki Haciyan, Elazığ Tepecik ve Tülintepe, Malatya Değirmentepe ve İkizhöyük, Adana Kumkale ve Domuztepe, Aksaray Musular, İstanbul Pendik ve Yarımburgaz, Tekirdağ Menekşe Çatağı ve Toptepe, Edirne Hoca Çeşme, Kırklareli Tilkiburnu ve Taşlıcabayır kazıları gerçekleştirilmiştir.

Prehistorya Anabilim Dalı, ülkemize yeni açılımlar getiren bir çok projenin kuruluşunda etkin olarak yer almıştır. Bunların arasında, doğa ve fen bilim dalları ile arkeolojiyi birleştiren, TÜBİTAK, ODTÜ, Boğaziçi, Çukurova ile birlikte Arkeometri Ünitesi, ODTÜ ile birlikte, ilk önceleri Keban Projesi adı ile kurularak daha sonra TAÇDAM olarak adı değişen, kültürel varlıkların kurtarılmasına yönelik olarak Fırat ve Dicle baraj göl alanlarındaki uluslararası çalışmaların eşgüdümlü projesi, Chicago Üniversitesi ile birlikte Neolitik kültürlere yönelik olarak çalışmakta olan Güneydoğu Anadolu Karma Projesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kapsamında Türkiye Kültür Sektörü Projesi sayılabilir. Bunların dışında, Anabilim Dalı projelerinin tümü, yurtiçi ve yurtdışı bir çok bilim kurumu ile işbirliği ve uzman değişimi vardır.

Halen Anabilim Dalımız öğretim üye ve yardımcıları tarafından yaz ayları içinde Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit, Bursa Aktopraklık, Aksaray Aşıklı, Aksaray Güvercinkayası, Niğde Tepecik-Çiftlik, Niğde Kaletepe, Şanlıurfa Mezraa Teleilat, Şanlıurfa Akarçay Tepe, Siirt- Gusir Höyük çalışmaları başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde araştırma projeleri, uluslararası katılım ile sürdürülür. Anabilim Dalımız son yıllarda kazı projelerinin yanı sıra yüzey araştırmalarına da ağırlık vererek; İstanbul Tarihöncesi Yüzey Araştırmaları (İSTYA), Manyas Doğu Taraça Neolitik Dönem Araştırmaları, Niğde Tarihöncesi Yüzey Araştırması (NİTA), ve Volkanik Kapadokya Tarihöncesi Yüzey Araştırması projelerini yürütmektedir.

Kurulduğu yıldan itibaren, Prehistorya Anabilim Dalı, gerek eğitim programında, gerekse araştırma alanlarının seçiminde, bilim dünyasındaki gelişmeleri izleyerek, insanın uzak geçmişine çağdaş bir anlayışla yaklaşmayı, yeni yöntemlerin uygulanmasını sağlamayı ve alanında uluslararası düzeyde öncü ve yönlendirici olmayı ilke edinmiştir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Prof.Dr. NECMİ KARUL 
Prof.Dr. MİHRİBAN ÖZBAŞARAN
Doç.Dr. EMRE GÜLDOĞAN
Doç.Dr. ERHAN BIÇAKÇI
Doç.Dr. EYLEM ÖZDOĞAN
Doç.Dr. GÜLSÜN ÇİLER ALGÜL
Doç.Dr. SEMRA BALCI
Öğr. Gör. Dr. NURCAN KAYACAN
Öğr. Gör. OĞUZHAN TANINDI
Arş.Gör. İSMAİL CANER PINARCI
Arş.Gör. ORKUN HAMZA KAYCİ
Arş.Gör. YASİN GÖKHAN ÇAKAN

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. NURİYE GÜLSÜN UMURTAK

Fakültemiz’de 1940-41 öğretim yılında Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü kurulur ve Prof. Dr. H. Th. Bossert 1959 yılına kadar yürüteceği Kürsü Başkanlığı görevine getirilir.

H. Th. Bossert’in ilk öğrencilerinden biri olan U. Bahadır Alkım, 1939 yılında arkeoloji lisans diploması alır. Prof. Dr. Bossert’in danışmanlığında “Phaistos Diski” başlıklı doktorasını tamamlayan Alkım, 1941 yılında asistan olarak kürsüye atanır, 1945 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör olur ve 1981 yılında vefatına kadar görev yapacağı Bölüm Başkanlığı’na getirilir.

Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 1981 yılında 2547 sayılı YÖK Yasası ile ayrılarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Hititoloji Anabilim Dalı olarak farklı bölümlerde işlevini sürdürmeye başlamıştır.

Refik Duru, 1958 yılında Prof. Dr. Kurt Bittel’in yönetiminde “Anadolu’da En Eski Çağlardan Hitit Çağlarına Kadar Savunma Sistemleri” lisans tezi ile Prehistorya Kürsüsü’nden mezun olmuş, 1960 yılında Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü’ne asistan olarak atanmış ve 1963’de Prof. Dr. Alkım yönetiminde “İslahiye Bölgesi Keramiği” başlıklı doktora çalışmasını tamamlamıştır. Refik Duru, 1969 yılında “Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Bulunmuş İnsan Figürleri” çalışması ile Doçent ve 1978’de “Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Gedikli- Karahöyük Kazısı; Mimarlık, Mezarlar ve Küçük Buluntular” çalışması ile Profesörlüğe yükseltilir. Prof. Dr. Duru, 1999 yılında emekliye ayrılana kadar Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Günümüzde bilimsel araştırmalarına ve kazı çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü’nden 1963 yılında “Assur İmparatorluk Dönemi Balawat Kapıları Kabartmaları” Lisans tezi ile mezun olan Önder Bilgi, Londra Üniversitesi’nde James Mellaart’ın danışmanlığında “Anthropomorphic Figures in Anatolia From the Neolithic to the End of the Early Bronze Age” başlıklı doktora çalışmasını yapmıştır. 1973’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başlayan Dr. Bilgi, 1977’de “ MÖ. II. Binyılda Anadolu’da Bulunmuş Olan Matara Biçimli Kaplar” çalışması ile Doçent olur. Önder Bilgi “Metal Objects from İkiztepe” çalışması ile 1988’de Profesörlüğe yükseltilmiş, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda, 1999’dan emekli olduğu 2006 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Turan Efe, 1985 yılında Araştırma Görevlisi olarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda göreve başlamış, 2006-2009 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış ve Üniversitemiz’den ayrılmıştır.

Gülsün Umurtak, 1979’da Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden “İlk Tunç Çağı’nda Anadolu’da Bulunan Kemik Eserler” başlıklı lisans tezi ile mezun olmuş, 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda bilimsel çalışmalarına başlamıştır. 1988 yılında “Hitit İmparatorluk Çağı’nda Isuva Ülkesi Çanak Çömleği Üzerine Bir Araştırma; Korucutepe, İmikuşağı, Pınartepe, Çınaz I, Çınaz II, Yazıkonak ve Tilenzit Höyükleri” doktora tezini Prof. Dr. Refik Duru’nun danışmanlığında gerçekleştiren G. Umurtak, 1996 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör olmuştur. Gülsün Umurtak, 2009 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte ve Hacılar Büyük Höyük’te kazı çalışmalarına devam etmektedir.

1991’de Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanan Şevket Dönmez, “Orta Anadolu Geç Demir Çağı Boya Bezekli Çanak Çömleği” başlıklı Yüksek Lisans çalışmasını ve “İlk Tunç Çağı II Öncesinde Orta Karadeniz Bölgesinin Kültürel Gelişimi (İkiztepe Çanak Çömleği ve Küçük Buluntuları Işığında)” başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Önder Bilgi’nin danışmanlığında tamamlamış, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör olan Şevket Dönmez Oluz Höyük’te (Amasya) kazı çalışmalarını sürdürmektedir.

Aslıhan Yurtsever Beyazıt, 2002 yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, “MÖ 2. Binyılı’nda Orta Karadeniz Bölgesi Çanak Çömleği (İkiztepe Kazıları Işığında)” başlıklı yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Önder Bilgi danışmanlığında tamamlamıştır. 2011 yılında “Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağlarda Burdur-Antalya Bölgesi Bant ve Geometrik Boya Bezekli Çanak Çömleği” konulu doktora tezini Prof. Dr. Gülsün Umurtak danışmanlığında tamamlayan Dr. Yurtsever Beyazıt, 2012 yılında Yardımcı Doçent ünvanı almıştır.

Fatih Çongur 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve 2015 yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. F. Çongur, “Bademağacı İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği“ başlıklı Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Gülsün Umurtak’ın danışmanlığında sürdürmektedir.

 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Tanıtımı

 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, insanlığın Önasya'da geçirdiği kültürel evrimi ve bıraktığı arkeolojik belgeleri, tarımın, hayvan evcilleştirmenin başladığı ve ilk yerleşik hayata geçildiği dönem olan Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000), Demir Çağı (M.Ö. 1.200-330) sonuna kadar olan zaman diliminde, Anadolu öncelikli olmak üzere tüm Önasya coğrafyasında (Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır, İran, Kafkasya, Kıta Yunanistan, Ege Adaları, Kıbrıs, Balkanlar) çağdaş, bilimsel, etik değerler ile disiplinler arası ve uluslararası işbirliği temelinde incelemektedir.

 

 REFİK DURU LABORATUVARI

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Refik Duru Laboratuvarı 1993 yılında kurulmuştur. Laboratuvarımız’da 1950’li yıllardan bu güne hocalarımız tarafından Gaziantep, Elazığ, Orta Karadeniz, Orta Anadolu ve Burdur - Antalya Bölgeleri'nde sürdürülen kazı ve yüzey araştırmalarına ait etüdlük nitelikte bir kolleksiyon saklanmaktadır. Günümüzde, Anabilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından sürdürülen kazılara ait örneklerin teknik çizimlerinin yapılması, malzemenin arkeolojik yöntemlerle değerlendirilmesi; Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini hazırlayan öğrencilerimizin malzeme üzerinde çalışmaları Laboratuvarımız'da gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalımız'ın birçok dersi son bir yılda bu mekânımızda yürütülürken, uygulamalı, malzeme üzerinde çalışma gerektiren, çizim ve belgeleme konulu dersler öteden beri burada yapılmaktadır. Laboratuvarımız'da yerli veya yabancı bilim adamları tarafından meslektaşlara, öğrencilere ve ilgililere yönelik konferanslar, 2009 yılından bu güne sürdürülmektedir. Laboratuvarımız aynı zamanda 2004 yılından başlayarak Bologna Üniversitesi ile yürüttüğümüz Erasmus Programı kapsamında Anabilim Dalımız'a gelen konuk öğrencilerin yararlandığı bir mekândır.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Prof.Dr. NURİYE GÜLSÜN UMURTAK 
Prof.Dr. ŞEVKET DÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN BEYAZIT
Arş.Gör. BURÇİN ADISÖNMEZ
Arş.Gör. FATİH MEHMET ÇONGUR

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Refik Duru

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Tarihçesi

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından “Klasik Arkeoloji Kürsüsü” adı altında kuruldu. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, günümüze bıraktıkları kalıntılar ışığında inceleyen klasik arkeoloji disiplininin yanına, bir dönem, tarihöncesini ele alan prehistorya disiplini de eklendi. Fakat 1982 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü, Arkeoloji ve sanat Tarihi Bölümü içinde ayrı bir anabilim dalı olarak yerini aldı.​

Klasik arkeoloji öğretiminin ve sistemli arkeoloji araştırmalarının bir öncüsü olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, sayıları giderek artan benzerleri arasında deneyimliliğin yanı sıra, bir metropolde bulunmasının sağladığı yararlar yardımıyla bugün de ön plandadır.


Anabilim Dalı Amaçlarımız

Yunan ve Roma uygarlıkları ile onların bıraktığı somut izleri, öncülerinden yola çıkarak tanıtmak, MÖ 8 – MS 4. yüzyıllar arasında kalan dönem ve özellikle Anadolu ile ilgili bilgi ve veriler üzerinde yoğunlaşarak, Anadolu’nun bu kültür içindeki yerine ağırlık vermek, öğrencilerin malzemeyi görmesini, doğrudan tanımasını sağlamak ve mezunlarımız çoğunlukla müzelerde görev alacaklarından ve meslek yaşamlarının odağını belgeleme ve değerlendirme çalışmaları oluşturacağından, araştırma kaynakları ve yöntemleri konusunda bilgilenmelerini, araştırmacılığa yönelmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak Anabilim Dalımızın eğitim-öğrenim kapsamındaki amaçlarını oluşturmaktadır. ​

Tarih ve onun başlıca veri alanını oluşturan arkeolojik eserler tüm insanlığın ortak mirasıdır. Tarihsel-kültürel mirasa sahip çıkılması ve korunması başlı başına bir hedef olmalıdır. Hedefe doğru atılacak önemli bir adım ise toplumun bu konuda aydınlatılmasıdır. Yaklaşık bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakların geçmişini Türk insanına tanıtmak ve topraklarımızdaki arkeolojik değerleri benimseyerek sahip çıkmasını sağlamak, konu üzerinde uzmanlaşmış kişilerin görevi olmalıdır.

Hedeflenen araştırma düzeyine ulaşılması için gerekli olan araştırma kültürü konusunda anabilim dalımız yeterli donanıma sahiptir. Ulusal iş birliği, başka üniversitelerdeki klasik arkeoloji anabilim dallarından bazı araştırma görevlilerinin İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarını sürdürmeleri ve yine başka üniversiteler ile karşılıklı olarak, konferanslar düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalı öğrencileri, yabancı bilim adamlarının Türkiye’de gerçekleştirdiği kazılara da katılmaktadırlar. Disiplinler arası işbirliği hem öğretim programında, hem de kazı ve araştırma alanında kendini göstermektedir. Öğrencilerin numizmatik, Eski Yunan dili ve Latince derslerine devam etmeleri zorunludur. Programdaki diğer seçmeli derslerinde eskiçağ bilim dalları arasından seçilmesine dikkat edilmektedir. Öte yandan kazı ve yüzey araştırmalarında araştırma koşullarının yarattığı gereklilikler doğrultusunda prehistorya, protohistorya, mimarlık, sanat tarihi, epigrafya, numizmatik, topografya, botanik vb. alanlarında uzmanlar ile işbirliğinde bulunulmaktadır. 

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. ŞEBNEM SEDEF ÇOKAY KEPÇE

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Prof.Dr. ŞEBNEM SEDEF ÇOKAY KEPÇE 
Doç.Dr. AŞKIM ÖZDİZBAY
Doç.Dr. MÜJDE PEKER
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR TURAK
Arş.Gör. FATMA NİHAL KÖSEOĞLU
Arş.Gör. İPEK DAĞLI DİNÇER

Emekli Öğretim Üyeleri

Ord.Prof.Dr.Arif Müfid Mansel
Prof. Dr. Jale İnan
Prof. Dr. Aşkıdil Akarca
Prof. Dr. Somay Onurkan
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
Prof. Dr. İnci Delemen
Prof. Dr. Elif Tül Tulunay
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar