Oğuz Kağan'ın zaferi kayalara deliklere oyulmuş iddiası!

Oğuz Kağan'ın zaferi kayalara deliklere oyulmuş iddiası!

Kuzey Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2000 yıllık kaya oyuklarının antik astronomi kayıtları olduğu ileri sürüldü. Hayli fantastik görünen bilimsel iddia doğru ise delikler, efsanevi Türk Hakanı Mete Han'ın büyük zafer kazandığı yılın gezegen konumlarını yeryüzüne işlenmiş.

Arkeologların yorumuna göre; Mete Han'ın büyük zaferinin izleri bulundu. İddia hayli fantastik ama bilimsel açıdan da kayda değer.

Çoğu Hunlulara ait ünlü kaya resimleri ile meşhur Yin Dağları'nda iki yıl önce, yaklaşık bin metrelik alan içinde kayalara oyulmuş 5 farklı delik keşfedilmişti.

Arkeologlar, iki yıl süren araştırmadan sonra, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi´ndeki kayalarda bulunan delikleri anlamlandırmayı başardı. Deliklerin Venüs, Jüpiter, Mercury, Mars ve Satürn gezegenlerini temsil ettiği ileri sürüldü. Bilimsel tez, doğru ise gezegen konumlarının ait olduğu yıl, bu delikleri, Hunluların açtığını gösteriyor.

Çince yayınlanan Xinhua sitesinin haberinde yer alan bilgilere göre; 2 yıldır üzerinde çalışılan kayalardaki 2 bin yıllık oyuklarının astronomik anlatımlar olduğu savunuldu.

İç Moğolistan Normal Üniversitesi arkeoloğu Wu Jiacai, bölgenin başkenti Huhhot´daki (Hohhot) Yin (Yinshan) Dağları´nda Moorstone kayalarında bin metrelik mesafe içinde tespit edilen insan yapısı beş adet oyuğun  2015 yılındaki araştırmaları sırasında bulunduğunu belirtti.

Deliklerin çapları 6 ile 10 cm arasında, derinlikleri ise 2' santimatreden 7 santimetreye kadar değişiyordu. Araştırmacılar önce deliklerin doğal mı yoksa insan yapısı mı olduğun tespit etmeye çalıştılar. Deliklerin insan yapısı olduğu anlaşıldıktan sonra neden oyuldukları araştırıldı.

Mikro-erozyon tarihleme yöntemi ile deliklerin kayalara, MÖ 475 ile 221 arasına tarihlenen Çin’in Savaşan Devletler Döneminin sonlarında yontulduğu belirlendi. 

Deliklerin Venüs, Jüpiter, Merkür, Mars ve Satürn gezegenlerini temsil ettikleri ileri sürüldü.

Arkeologlara göre, deliklerin arasındaki uzaklık,  beş gezegenin MÖ 204 yılındaki tahmini konumuna uygun.  Hatta oyukları açmak için kullanılan kayaların renk ve özellikleri açısından da uygunluk söz konusu. Örneğin, Mars kızıl bir kayaya oyulmuşken, Merkür için dere kenarındaki bir taş kullanılmıştı.

Arkeologu Wu Jiacai'ye göre delikler,  ataları tarafından araziye işlenen astronomik kayıtlar. Kayıtların tarihi ise, Xiongnu'ların (Hiung-nu'lar / Hunlar) efsanevi lideri (Oğuz Kağan Destanının kahramanı) Modu (Mo'tun / Mete) Han MÖ 204'te Çinlileri yendiği ve dağın eteğindeki dua ettiği yıl.

Bu zaferden sonra Büyük Hun İmparatorluğu kurulmuştu. İddiaya göre; gezegenleri simgeleyen deliklerin konumu, o yıldaki gezegen konumlarına uyuyor.

Wu Jiacai; "Hunlar, bugünkü Moğolistan ve Kuzey Çin çevresinde, geniş alanda yaşayan göçebe kavimdi. imparatorluklarını MÖ 3. yüzyılda kurmuş ve Mete Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 206 - MS 220) büyük i zaferler kazanarak, önemli zaferler gerçekleştirmişlerdi. Antik astronomik anlayışı çözmemize yardımcı olan delikler sadece beş gezegenin konumsal bilgilerini göstermekle kalmıyor aynı zamanda her birinin özelliklerini de ortaya koyuyor” dedi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar