ODTÜ 2019 Arkeoloji Günleri programı belli oldu

ODTÜ 2019 Arkeoloji Günleri programı belli oldu

Bu yıl 30 yaşına basan ODTÜ Arkeoloji Topluluğu, geleneksei Arkeoloji Günleri etkinliğini 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenleyecek. 7. ODTÜ Arkeoloji Günleri'nde sunulacak bildiriler ve sunum yapacak isimler belirlendi.

ODTÜ Arkeoloji Topluluğu tarafından bu sene yedinci kez organize edilecek geleneksel ODTÜ Arkeoloji Günleri bu sene, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Mühendislik Binasında 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler ücretsiz ve dışarıdan katılıma açık ancak dışarıdan katılacakların organizasyo komitesine en geç 15 Mart Cuma tarihine kadar iştiraklarini haber vermeleri gerekiyor.

7. ODTÜ Arkeoloji Günleri'nin Programı şu şekilde açıklandı

23 Mart Cumartesi

I.Oturum: 09:30-12:00

Açılış Konuşması (Dr. Besim Can Zırh - ODTÜ Sosyoloji Bölümü Topluluk Akademik Danışmanı) ODTÜ Arkeoloji lopluluğunun Kısa tarihi (Merve Aygenç - ENVE' 15) Hitit Sanatında Kral Betimlemeleri (Dr. Müge Durusu - Bllkent Universltesı-Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü) Bir Arkeoloji Topluluğu Gözüyle Hitit Sanatı (Onur Doğan - CE'06)

Öğle Arası

II. Oturum: 13:30-16:30

Kızılin Yerleşimi İnsan Heykelcikleri: (Prof. Dr. Metin Kartal - Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümü) Yakın Doğu Tarihöncesinde Öykücü Anlatım (Doç.Dr. Halil Tekin - Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Kahve Molası

Bilim Felsefesi Açısından Arkeoloj Biliminin Gerçekleri (Dr. Cevdet Merih Erek- Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bolümü)

24 Mart Pazar

I. Oturum: 13:00 - 16:00

Arkeometrik Çalışmaların Anadolu Arkeolojisindeki Rolü:  [Doç.Dr.Ali Akın Akyol-Hacı Bayram Veli Üniversitesi KültûrVarlıklannı Koruma ve Onarım Bölümü) Belgesel Gösterimi: "Katman: Bir Kazısınn Hikayesi" 13' Bir Kültürel Miras Projesi Olarak SARAT Projesi (Özlem Başdoğan - Britlsh Institute of Archaeology at Ankara)


Kahve Molası

Anadolu'yu Keşfetmenin 30 Güzel Yılı (Fotoğraflarla ODTÜ Arkeoloji Topluluğu)

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar