Myrleia

Myrleia neresidir?

Myrleia: Mudanya.

Marmara Denizi’nin güney kıyısında kurulmuş antik kent.

MÖ 7. yüzyılda Kolophon’dan gelen koloniciler tarafından kuruldu.

MÖ 5. yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği vergi listelerinde Brylleion adını taşıyan kent Makedonya kralı Philippos V tarafından MÖ 201 yılında yıkıldı ve yöreyi istilası sırasında kendisine yardım eden Bithynia kralı Prousias I’a verildi. Yenilenen kent, bu kralın karısının adından dolayı Apameia adını aldı.

Sinope ve Herakleia Pontika gibi, Yunan kenti ve Roma kolonisi olarak iki tür yerel yurttaşın bir arada bulunduğu bir kenttir.

MÖ 1. yüzyılda Colonia Iulia Concordia Apamea adıyla koloni statüsü kazandı.

Kentte basılan sikkelerin en eskisi MÖ 3. yüzyıla tarihlenir. Daha sonra Roma eyalet valisi adına, ardından da imparatorluk çağında Latince yazılı para basılmıştır.

Plinius(genç) kendinden önceki hiçbir valinin kentin mali hesaplarını kontrol etmediğini yazar.

Kentin Orta Çağdaki adı Montaneia idi.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar