Myndos

Myndos neresidir?

Myndos: Gümüşlük.

Güneybatı Anadolu’da, Bodrum Yarımadasının batı ucunda kurulmuş antik kent.

Lelegler tarafından Karya bölgesinde kurulan sekiz kentten biridir. Strabon’a göre, Karya satrabı Mausolos MÖ 4. yüzyılda sekiz kentten altısını boşaltarak, buralarda yaşayan insanları Halikarnassos’a yeleşmeleri konusunda baskı uygulamıştır. Ancak Myndos’a dokunulmamış, kent kıyıya doğru, yani şimdi Gümüşlük Beldesi’nin bulunduğu alana taşınmıştır.

Attika-Delos Deniz Birliğinin ilk üyelerinden olan kent Mausolos tarafından Yunan şehircilik anlayışına uygun bir şekilde planlanmış ve yerleşim alanının tamamı sur içerisine alınmıştır. 

MÖ 334’de Büyük İskender Myndos’u kuşatmış, fakat alamayınca Halikarnassos’a yönelmiştir. Daha sonra İskender’in komutanları MÖ 333’de satrap Orontobates’i yenilgiye uğratarak Myndos ile birlikte bütün Karya bölgesinde hakimiyet sağlamışlardır.

İskender sonrasında kent önce Ptolemaioslar (MÖ 308-275), daha sonra Lysimakhos ve Pergamon Krallığı egemenliğine girmiştir.

Kendi sikkelerini ilk kez MÖ 2. yüzyılda basan kent Hıristiyanlık döneminde Amyndos adıyla bir psikoposluk merkezi haline geldi.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar