Moğolistan'daki ilginç Hun mezarından gümüş ejderhalar çıktı

Moğolistan'daki ilginç Hun mezarından gümüş ejderhalar çıktı

Moğolistan'daki arkeoloji kazılarında içi daha önce hiç görülmemiş şekilde döşenmiş bir Hun aristokratının mezarından iki yaldızlı gümüş ejderha çıkartıldı. Arkeologlar, ilk kez bir Hun aristokratının mezarlarında bu tür bir düzenlemeye rastladıklarını söylediler.

Çin ve Moğolistan arasındaki arkeolojik işbirliği ile Moğolistan'ın kuzeyinde Hun (Hiung-nu / Xiongnu) aristokratlarının mezarlarındaki arkeoloji kazıları üçüncü yılına girdi. Arkeoloji ekibi, bugüne dek alandan yeşim kemer kancası, takılar, tahta bardaklar, deri at koşum takımları ve ev eşyaları, mezar arabaları ve çok sayıda silah çıkarmıştı.

Xİnhua ajansının haberine göre; Bugüne kadar 400 mezarın açığa çıkarıldığı mezarlıkta, geçtiğimiz günlerde açılan M189 numaralı mezarda çıkan yaldızlı gümüş ejderhalar Çin ve Moğol arkeoloları heyecanlandırdı.

Boynuzları, gözleri, dişleri ve tüylerinin hayli estetik şekilde ve özenle oyulduğu anlaşılam Ejderhaların, bir elbise ya da kemere ait dekoratif takı oluğu tahmin ediliyor.

İlk kez bir Hun aristokratının mezarlarında bu tür bir düzenlemeye rastlandı

Ejderhaların çıkarıldığı tabutun içinde bir Hun mezarında ilk kez rastlanan gömü dekarosyonu dikkat çekti.

Tabutun altı bir kumaş tabakası kaplanmıştı, kumaş tabakasının altında içinde az miktarda şenopodyum (chenopodyum / kaz ayağı otu) bulunan bir darı tabakası vardı. Daha da çok miktarda talaş ile karıştırılmış bir darı tabakası vardı.   Mezarda aynı zamanda küçük parçalar halinde kömür ve şenopodyum bulunan kumaş çıkarıldı.

Arkeologlar, ilk kez bir Hun aristokratının mezarlarında bu tür bir düzenlemeye rastladıklarını söylediler.

Arkeoloji ekibinin başkanı Çinli Dr. Lan Wanli "Her biri 8 cm uzunluğunda ve başları düşey kuyruğuna dönük, geri bakan hareketle tasvie edilmiş ejderhalar, Çin'deki Batı Han Hanedanlığı döneminin (206 B.C.-A.D. 25) belirgin özelliklerini taşıyor. Hiung-nu kültüründe de iki yaldızlı gümüş ejderhanın kullanıldığını görmek heyecan verisi. Bu bulgular bize Kuzey Moğolistan bozkırları ile Çin merkezi arasında etkileşimin izlerini veriyor. Takılar aynı zamanda mezarın sahibinin yüksek bir statüye sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce keşfedilen Xiongnu soylu mezarlarının çoğu Rusya'daydı. Moğolistan'da da Hun soylularına ait mezarlar bulunması da bu açıdan önemli" dedi.

Bozkır kültürünün başat unsurlarından Hiung-nu (Xiongnu) olarak tanımlanan Hunlar, üçüncü yüzyılın sonlarında hüküm süren göçebe kabileler ittifakıydı. Çin ve dünya tarihi üzerinde çok büyük izler bırakan Han Hanedanlığı döneminde, Hunlar ile Çinliler arasında kanlı savaşlar yaşanmıştı.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar