Avrupa'nın Hun algısını yalanlayan araştırma

Avrupa'nın Hun algısını yalanlayan araştırma

1500 yıl önce Roma İmparatorluğu sınırlarına dayanan Hunların, Romalıları nasıl etkilediğine dair bilimsel araştırma, Avrupa'nın geleneksel 'barbar Hunlu' imajına uymayan sonuçlar ortaya çıkardı. Göçebe Hunlar ile Romalıların birbirlerinin yaşam tarzlarından etkilendiği ve hatta işbirliği yaptığı belirtildi.

Avrupalılar, 1.500 yıl önce karşı karşıya gelen iki medeniyetin sadece savaşmadığını, aynı zamanda kültür etkileşiminde bulunduğunu fark etti. Araştıma Macar Ovasında her iki etnik unsura ait mezar kalıntılarının biyolojik ve kimyasal analileri le iki yaşam biçiminin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirildi.

Başta Romalı tarihçiler olmak üzere, Avrupalı tarihçiler, Hunlardan genellikle acımasız vahşetler sergileyen, yağmacı, şiddet taraftarı istilacı savaşçılar olarak söz ederler. Her ne kadar tarihçilerin iddia ettiği şiddet ve katliamlar, tarihi kaynak ve arkeolojik kalıntılarla kanıtlanmasa da, yerleşmiş algı olarak bu rivayetler gerçek gibi çağdan çağa aktarıldı. Avrupalıara göre;  Orta Asya bozkırlarından göçen göçebe kavim, 1. Yüzyıldan 7. Yüzyıla kadar Roma'nın sınır bölgelerinde yaşayan halklara saldırdı ve yağma yaptı.

Oysa Roma İmparatorluğunun sınır bölgelerinde yapılan bilimsel araştırmaya göre tam aksine Romalı yerleşik gruplar ile Hunlar arasında olumlu diyaloglar da yaşanmış hatta Romalılar, Hunların geçim yöntemlerini ve beslenme şekillerini dahi benimsemişlerdi. Hunlar ise Romalıların çiftçilik kültürünü benimseyerek, tarım faaliyetleri gerçekleştirmişti.

İngiliz haber sitesi İbtimes.com sitesinde Léa Surugue imzasıyla yayınlanan habere göre; sonuçları PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırma, Cambridge Üniversitesi'nden Susanne E. Hakenbeck başkanlığında, Jane Evans, Hazel Chapman ve Erzsébet Fóthi'nin de aralarında olduğu ekipçe gerçekleştirildi. Makalenin editörlüğünü ise Floransa Üniversitesi'nden yaptı. Tarım ortamında Pastörizmin uygulanması: Hun baskınlarının, Katolik toplumları üzerindeki izotopik analizi (Practising pastoralism in an agricultural environment: An isotopic analysis of the impact of the Hunnic incursions on Pannonian populations) başlıklı araştırma Tuna Nehri kıyısındaki Pannonia eyaletinde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, Roma İmparatorluğu’nun geç dönemindeki hudut bölgelerinden Büyük Macar Ovası’nda 5. yüzyılda gömülmüş insanların kalıntılarını inceledi. Kemikler, dişler ve diş plaklarındaki kalıntılar ve mazarlardaki organik kalıntılar  üzerinde yapılan izotop analizlerinin sonuçları Orta Asya halklarına ait verilerle karşılaştırıldı..

Araştırma sonuçları göçebe yaşam tarzına sahip Hunlar ile yerleşik tarım kültürüne sahip Romalıların birbirlerinin yaşam tarzlarından etkilendiğini ve hatta işbirliği yaptığını gösteriyor.

ROMA KAYNAKLARI HUNLARA KARŞI ÖNYARGILI

Makalenin başyazarı ve araştırma ekibi başkanı Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Susanne Hakenbeck, IBTimes sitesine verdiği demeçte “Tarihi metinler, Hunları şiddet yanlısı ve Roma uygarlığını tehdit eden istilacılar olarak tanımlıyor. Bu rivayetler, bizde Hunlara karşı olumsuz bakış açısı yaratmıştı. Ancak arkeolojik kanıtlar bu rivayetleri doğrulamıyor. Roma kaynakları, Hun kavimlerine karşı önyargılı. Bilimsel araştırmamız, Roma İmparatorluğu'nun sınırındaki sıradan insanların nasıl yaşadığını ve yaşamları boyunca Hunların onları nasıl etkilediğini gösteren kanıtları içeriyor" dedi.

İzotop analizlerine göre; 5. Yüzyılda Roma İmparatorluğu sınırında yaşayan insanlar; hem göçebe hem de tarımsal yaşam tarzını tercih etmişlerdi. analizler, Macar Ovasında o yıllarda bir siteden diğerine beslenme biçimlerinde nispeten çok az fark olduğunu gösteriyor. Verilere göre, hem Romalılar hem de Hunlular bolca mısır yemeyi seviyorlardı. Mısırın kolay ve hızlı büyüyen bir bitki türü bu tercihin sebebi olabilir.  Beslenme mısır dışında; tahıllara (arpa ve buğday), bakliyata ve ete dayanıyordu.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar