Mersin Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Mersin Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Mersin şehir merkezinde eski halk evinin küçük bir bölümünde kurulup, daha sonra aynı bina restore edilerek 2001 yılında açılmıştır.

Müze, şehir merkezindeki Cumhuriyet alanı'nda bulunan kültür merkezi binasının doğu tarafındadır. Eski halkevi olarak kullanılan binanın tarihi 1944-45 yıllarına gitmektedir. 1978 yılında eski halkevi binasının küçük bir bölümünde kurulan müze, aynı binanın restore edilerek Kültür Merkezi haline dönüştürülmesinden sonra ziyarete 1991 yılında, daha sonra yenilenerek 2001 yılında açılmıştır.

Müzenin üç ana teşhir salonu vardır.Taş eserler ilk salonda sergilenmektedir. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan Yumuktepe ve Gözlükule kazılarından çıkarılan Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç devirlerine ait eserler ikinci salonda teşhir edilmektedir. Bunlar iki kulplu içki kapları, ikili, üçlü, dörtlü sepet kulplu fincan şekilli kaplar, gaga ağızlı testiler, çeşitli boyalı kaplardır. Ayrıca Eski Tunç Çağı, Urartu Dönemi, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemine ait pişmiş toprak çanak-çömlek, cam ve bronz eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Klasik, Grek, Roma, Bizans ve İslâmi dönemlere ait bronz, gümüş, altın sikkeler ile Küstüllü Bizans definesi yine aynı salonda teşhir edilmektedir.

Etnografik eserlerin bulunduğu üst kattaki üçüncü salonda ise gümüş süs eşyaları tespihler, işlemeli elbiseler, peşkirler, ahşap ve madeni eşyalar, kilimler, çeşitli silahlar vb. gibi eserler sergilenmektedir. Müze bahçesinde ise çeşitli devirlere ait taş eserler ve pithoslar bulunmaktadır.Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 135 arkeolojik sit,194 sivil mimarlık örneği,42 dinsel kültürel yapı,5 doğal sit,2 tarihi sit,1 kentsel sit,1 askeri yapı,1 idari yapı,2 doğal anıt olmak üzere toplam 383 taşınmaz bulunmaktadır.

5731 arkeolojik,24.110 sikke, 889 etnoğrafik, 421 mühür, 2 fosil olmak üzere toplam 31.153 eserimiz bulunmaktadır. Ancak bu eserlerden sadece 2.331 eser teşhirde yer almaktadır.

 ADRES:

Atatürk Caddesi Kültür Merkezi, Halk Evi Binası

Tel.:90 324 231 9618

Faks: +90 324 231 9629

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar