Malazgirt Meydan Savaşının yeri bulunursa arkeoloji kazısı yapılacak

Malazgirt Meydan Savaşının yeri bulunursa arkeoloji kazısı yapılacak

Anadolu tarih boyunca bir çok meydan savaşına sahne olmasına rağmen Savaş Alanı Arkeolojisi (Battlefield Archeology) alanında çok az çalışmaya tanık oldu. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği’nin Malazgirt savaş alanının gerçekleştirği tahmin edilen bölgede arkeolojik araştırma yapılması için çalışmalara başladı.

Malazgirt savaş alanının yapıldığı yer neresi?

Bizans İmparatoru Romanos Diogenes ile Selçuklu Sultanı Alp Arslan komutasındaki ordu arasında 26 Ağustos 1071’de başlayan ve Selçukluların zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yapıldığı tahmin edilen alan, 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 43’üncü Milli Park olarak ilan edilmişti.

Avrupa’da tüm meydan muharebeleri alanlarında arkeolojik araştırmalar yapılmasına karşılık Malazgirt Savaşı ile ilgili bugüne kadar arkeolojik bir araştırma yapılmadı. Ülkemizin ilk savaş alanı arkeolojisi için 10’dan fazla alanında uzman bilim insanı bir araya geldi.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği’nin organizasyonunda 4 yıldır süren çalışmalar sonucunda oluşturulan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle hayata geçiriliyor. Savaşın yaşandığı alanın bugün halihazırda gösterilen yerin daha güneyinde olduğu, antik kaynaklar, uzmanların yerinde incelemeleri, GPS ve uydu görüntülerinden faydalanılarak belirlendi. Proje başladığında yüzey araştırması, topografik, tarihsel, arkeolojik ve etnografik bulgular derlenerek savaşın geçtiği alan bilimsel olarak netlik kazanacak. Gömülen askerlerin kemikleri arkeo-antrepologlar, savaşta ölen atların iskeletleri de osteoarkeologlar tarafından incelenecek. Jeoradar ve jeofizik yöntemleriyle arazi taranacak. Askerlerin DNA’larıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi bilimsel çalışmaları yürütecek.

Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi): “İslam ve Bizans kaynaklarındaki bilgiler ışığında iki ihtimalden söz edilebilir. Romanos Diogenes’in, Yaramış - Gülkoru hattının güneyine ilerleme ihtimali düşünülürse, Alp Arslan’ın kurduğu pusunun bir ayağı Gülkoru’nun 2.5 km güneydoğusunda yer alan tepeler olması ihtimal dahilindedir. Savaş, Kurtulmuşoğlu ve çevresinde gerçekleşmiş olabilir. İkinci ihtimal imparatorun Yaramış - Özdemir hattının güneyine ilerlemiş olduğu sonucuna da varmak mümkündür. Bahsedilen iki beldenin hemen güneyinden başlayan tepelerde pusuda bekleyen Selçuklu askerlerinin Bizans askerlerini arkadan sarmış olduğu düşünülebilir. Bu durumda Yaramış-Kurtulmuşoğlu-Özdemir- Çatmaoluk-Onbaşılar-Karahasan’ı içine alan bir alanda gerçekleşmiş olma ihtimali daha yüksek görünmektedir.”

Nezih Başgelen (UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyesi): Dünyada özellikle Avrupa ve ABD'de önemli tarihi savaşlara sahne olmuş alanlara yönelik arkeolojik araştırma ve kazılar git gide önem kazanmış ve bu konuda önde gelen üniversitelerde "şavaş alanları arkeolojisi" bölümleri açılmıştır. Arkeolojinin bu kolu tarihi kaynaklardan bildiğimiz eski -yeni savaşların gerçekleştiği alanlarda kalabilmiş maddi kalıntıları jeofizik verilerin ışığında arkeoloji biliminin çalışma yöntemleri ve modern laboratuvar tekniklerinin yardımıyla araştırmaktadır.

Bu konuda ülkemizde Çanakkale - Gelibolu dışında kapsamlı bir araştırma yapılmazken bizim tarihimizin dönüm noktalarından birine yönelik bir çalışma 25 Ağustos 1526 yılındaki Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili olarak yapılmıştır. Dünya tarihini etkileyen sonuçları olan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin kısa zamandaki ezici zaferiyle sonuçlanan bu savaşın geçtiği Budapeşte'nin güneyindeki Mohaç ovası titizlikle incelenmiş ve yapılan savaş alanı ile ilgili çalışmaların sonuçları burada kurulan bir Müzede gelen ziyaretçilere sunulmuştur.

Ülkemiz coğrafyasındaki bilinen en eski savaşlardan Kurtuluş savaşına değin tüm tarihi savaş alanlarının bu çerçevede ele alınmasının zamanı gelmiştir. Bu açıdan Malazgirt Savaş Alanı Projesi bu konudaki ilk kapsamlı bilimsel çalışma olması açısından önemlidir. Doğru sonuçların alınabilmesi için uzman bir ekiple gelişmiş laboratuvar olanaklarının deste

Serhat Şahin (Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı): “Malazgirt Savaşı’nın şanlı şehitlerimizin kutsal mirasına sahip çıkabilmek, şimdiye kadar yapılmamış bilimsel çalışmalara öncülük edebilmek adına 2016 yılında girişmiş olduğumuz bu projemizde amacımız; Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye’de konusunda uzman önemli hocalarımızdan oluşan bilim kurulumuz ile savaşın geçtiği yerin tespiti, elde edilecek bilimsel verilere göre alanın yapılacak çalışmalarla arkeopark haline getirilip vatandaşlarımızın ve gelecek kuşaklarımızın ziyaretlerine açılmasıdır.”

Ömer Erbil - Hürriyet

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar