Larisa'nın arkeolojik değerleri Mimarlık Tarihi Araştırmaları dergisinde

Larisa'nın arkeolojik değerleri Mimarlık Tarihi Araştırmaları dergisinde

İTÜ Vakfı'nın Mimarlık Tarihi Araştırmaları dergisinin 3. sayısı, Larisa antik kentine ayırdı. Mimarisi; arkeoloji kazıları, arkeolojik buluntuları ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde açılan sergisiyle Larisa'nın farklı hayatları ve farklı renkleriyle dergi sayfalarında.

Mimarlık Tarihi Araştırmaları 3
Larisa: Farklı Hayatlar - Farklı Renkler

İzmir’e bağlı Menemen-Buruncuk yakınlarında kalıntıları görülen Larisa antik şehrinin mimarisini; arkeoloji kazılarını, arkeolojik buluntularını ve güncel araştırmalarıyla birleştiren özel sergi etkinliğini bu sayının konusu olarak seçildi.

İTÜ ekibinin 2010’da Larisa’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve İTÜ’nün desteğiyle başlayan çalışmaları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde açılan bir sergiyle görünür oldu, Müze’nin kurumsal deneyimiyle buluştu.

Mimarlık Tarihi Araştırmaları dizisinde, hem Müze koleksiyonlarında korunan örnekler hem arazideki belgelemelerin ön sonuçları; fotoğraflar, çizimler ve bir eser kataloğu eşliğinde, tematik bir kurgu içinde paylaşılıyor. İlgili konular Müze uzmanlarının ve Larisa yüzey araştırması ekibi üyelerinin kısa ve bilgilendirici yazılarıyla zenginleşiyor.

Editörler: Turgut Saner – Ilgın Külekçi - Ö. Emre

Architectural History Studies 3
Larisa: Different Lives - Different Colours

The special occasion of an exhibition, which has united the architecture of the ancient city of Larisa near Menemen-Buruncuk (Izmir) with its excavations, finds, and the recent studies on the site, becomes the topic of this issue. The ongoing fieldworks of the ITU team from 2010 onwards on the site -with permits from the Ministry of Culture and Tourism’s Directorate of Cultural Assets and Museums, and the support of ITU- have become visible through an exhibition in the Istanbul Archaeological Museums, and have merged with the institutional competence of the Museum. The ancient finds preserved in the Museum’s collections and the preliminary results of the fieldworks are presented in the Architectural History Series with photographs and drawings, as well as a catalog based on a thematic concept. The related topics are enriched by short, informative texts written by the Museums’s specialists and the team members of the Larisa survey.

Editors: Turgut Saner – Ilgın Külekçi - Ö. Emre

Türkçe / İngilizce

ISBN: 978-975-7463-26-9

Baskı, Aralık 2018

Fiyatı: 45 TL

Sayfa Sayısı: 348


Benzer Haberler & Reklamlar