Koprolit: Fosilleşmiş dışkı

Koprolit nedir? Dışkı fosiline ne denir?

Koprolit (Dışkı Fosili); fosilleşmiş dışkıdır. İiz fosilleri olarak sınıflandırılırlar.  Antk Yunanca'da dışkı anlamına gleen kopros ve taş anlamına gelen lithos kelimelerinden oluşturulan Koprolit terimi ilk kez İngiliz jeolog William Buckland tarafından tanımlanmışıtr.

Koprolitler uzun süre sadece geviş getiren hayvanların sindirim sisteminde oluşan taşların ya da göknar kozalağının kalıntıları sanıldı. Ama Buckland onların insan ya da hayvan gibi canlıların sindirim sonrası anüslerinden dışarı attığı artıklar olduğunu ifade etti.


Benzer Haberler & Reklamlar