Klazomenai antik kenti

Klazomenai antik kenti neresidir?

Klazomenai: Batı Anadolu’da, İzmir’in 30 km. batısında Urla ilçesinde kurumluş antik kent.

Pausanias’ın Ionlar gelmeden önce Klazomenai’de daha eski bir yerleşim yoktu demesine karşın ele geçen arkeolojik buluntular ışığında kentteki ilk iskanın MÖ 4. binde gerçekleştiği söylenebilir (bu dönem yerle­şimi Limantepe adıyla anılmaktadır).

MÖ 1000’lerde Yunanistan’dan göçlerle gelen Ionlar buraya yerleşmeye başladı.

MÖ 6. yüzyıl Klazomenai için hare­ketli bir dönem olmuştur. Kentin ilk sikkeleri bu dönemde basıldı, gönderi­len göçmenler ile Abdera ve Kardia kolonilerini kuruldu, Lidya kralı Alyattes’in saldırısı püskürtüldü ve Mısır’daki Naukratis kentinde Hellen kentleri tarafından inşa edilen Hellenion Tapınağı’na katkı yaptı. Kısa süre sonra MÖ 546’da Pers egemenliğine girdi.

Perslere egemenliğine karşı gerçekleştirilen Ionia Ayaklanması’na katıldı, harekatın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, cezalandırılma korkusuyla hemen yakınlardaki Karantina Adası’na taşındı. MÖ 5. yüzyılda Attika-Delos Deniz Bir­liğine katıldı, yılda bir buçuk talent vergi ödüyordu.

İskender döneminde ada ile kara bir yolla birleştirildi. İskender’in ölümünden sonra önce Antigonos I Monophtalmos’un, sonra da Pergamon Krallığının egemenliğine girdi.

MÖ 188’deki Apameia Antlaşması ile Roma Cumhuriyeti kente dokunulmaz­lık tanıdı.

Kent varlığını Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde de sürdürdü. Kentin yapılarına ait mimari parçalar Bizans ve Osmanlı dönemle­rinde İstanbul’daki binalarda kullanılmak üzere gemilerle taşınmıştır.

Doğa fi­lozofu Anaksagoras ve sofist Skopelianos Klazomenai’li ünlü kişilerdir.

Kent­te ilk kazılar 1921’de Yunan arkeolog G. P. Oikonomos başkanlığında yapıl­mıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar