Kırım'da 2 bin yıllık sunak bulundu

Kırım'da 2 bin yıllık sunak bulundu

Arkeologlar Kırım’da gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sırasında M.Ö. 3. yüzyıla ait sunak keşfettiler. Sunağın istilacı Spartalıların Artemis, yerli halkın ise Kimmer Tanrıçası Deva olarak tapındığı bekaret tanrıçası Maiden'e ait olduğu belirtildi.

Rus işgali altındaki Kırım'ın batı kıyılarında kazı yapan Rus arkeologlar, M.Ö. 300 yıllarında inşa edildiğini tahmin ettikleri bir altar (sunak) buldular. Yaklaşık 60 x 50 cm eninde ve 40 cm yükseklikte sunak taşının bölge halkının Maiden olarak adlandırdığı Tanrıça'ya ait olduğu belirtildi.

Sunak, 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Hersonisos (Chersonesos - Kerkiniti - Kırım'ın güneybatısında kurulan ve Taurica adıyla bilinen Antik Yunan kolonisi) sınırları içinde kalan antik yerleşim merkezlerinden Kulçuk'ta (Kulchuk) bulundu.

Pazartesi günü Kulchuk Arkeoloji kazılarında bulunan sunakla ilgili açıklama yapan Rusya Federasyonu'nun Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Kırım Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sergey Lantsov, "Kulçuk bölgesinde yapılan arkeoloji kazılarında bulunan sunak taşı, arkeologların verilerine göre M.Ö. 3. yüzyıla ait.  Üzerinde kurban kesilen, adak bırakılan ve genellikle dini amaçla kullanıldığı belirtilen sunak taşı, Kimmerlerin Deva, Kolonizatör Yunanların (Spartalılar - Antik Yunan halkları Kimmerlerin iskitlerce yıkılışından sonra yaklaşık M.Ö. 500 yıllarında Tavrsky olarak adlandırdıkları Kırım yarımadasına koloniler kurmuşlardı. Burada koloni kuranların ise Spartalılar olduğu biliniyor) Artemis olarak tapındığı saflığı simgeleyen Tanrıça Maiden'e (Bekaret Tanrıçası) ait. Malesef sunağın ait olduğu Tanrıçaya tapınılan kutsal alan büyük hasar görmüş durumda. Kalıntılardan sadece bu sunağı bulabildik".

Bulunan sunağın Kırım müzelerinden birine teslim edilip bilim adamları tarafından idaha detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar