Kerpe Koyu'nun bir kısmı arkeolojik sit alanı ilan edildi

Kerpe Koyu'nun bir kısmı arkeolojik sit alanı ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre, sit alanında sondaj çukurları, batık alanları ve çok sayıda taşınır kültür varlığı bulunması dolasıyla gemi, tekne gibi deniz taşıtlarının çapa, demir ve ağ atması engellenecek

Kocaeli'deki Kerpe Koyu'nda sualtı arkeoloji kazılarında tespit edilen arkelojik kalıntılar ile kültür varlıklarının bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında, Kandıra ilçesinin Kerpe Kıncıllı Mahallesi'nde, herhangi bir sit alanında bulunmayan ve deniz sınırlarında kalan koyda, Kocaeli Müze Müdürlüğünce sualtı kazı çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalarda 2 mendirek kalıntısı, gemi batıkları, çeşitli mimari bulgular ile yoğun kültür varlığı bulunması üzerine Koruma Bölge Kurulu üyelerince yerinde inceleme yapıldığı ifade edilen kararda, kalıntıların 2863 sayılı yasa kapsamında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıması sebebiyle alanın "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.

Alanda fiziki, inşai ve uygulama yapılmaması, her türlü fiziki müdahale ve kaçakçılığa karşı gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin ilgili idarelerce alınması istenen kararda, sit alanı sınırları içerisinde sondaj çukurları, batık alanları ve çok sayıda taşınır kültür varlığı olması dolasıyla tahribatı engellemek için gemi, tekne gibi deniz taşıtlarının çapa, demir ve ağ atmasının engellenmesi kararlaştırıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar