Kentauroi veya Kentaur veya Kentaurlar

Kentauroi veya Kentaur veya Kentaurlar nedir?

Kentauroi veya Kentaur veya Kentaurlar: 

Kentaur'lar, yani at adamlar yarı insan, yan hayvan bedenli yaratıklardır. Önden bakınca başları, göğüsleri ve kolları, kimi zaman da ön bacakları insan gibidir, karınlarından arkası at biçimindedir. Yeleleri, kuyrukları vardır. Dağlarda, ormanlarda yaşayan bu at adamlar çig et yer, çokluk yabanıl ve azgındır.

Efsaneye göre, Kentauros (ya da Kentaur'ların hepsi) Hera'nın bir görüntüsünü alan Iksion'dan doğmadır.

Yalnız iki at adamın kaynağı başkadır.  Kheiron, Kronos'la Philyra'nın, Pholos ise Silenos'la bir orman perisinin birleşmelerinden doğmuştur. Bu ikisi öbürlerine benzemez, insansever, konuksever, bilgili ve yararlıdırlar.

Kentaur'lar Herakles efsanesinde rol oynar: Herakles, Erymanthos yaban domuzunu avlarken Pholos'a konuk olmuş, at adam yiğide pişmiş etler ikram etmiş, kendisi de çiğ et yiyecekken, Herakles şarap istemiş, Pholos Dionysos'un Kentaur'lara armağan ettiği bir testi şarabı bulunduğunu, ama hepsinin malı olduğu için bunu açmaya cesaret edemediğini söylemiş, yiğidin ısrarı üzerine getirmiş ve içmeye başlamışlar. Derken şarap kokuşuna gelen at adamlar kocaman taşlar ve çam ağaçlarıyla Herakles'e saldırmışlar. Yiğit hepsinin hakkından gelmiş ve onları kovalarken Kheiron'u da bir okuyla yaralamış. Herakles bu yarayı iyi etmeye çalışmış, başaramamış, ölümsüz olan Kheiron o kadar acı çekiyormuş ki, ölmek istemiş, ölümsüzlüğünü yüklenecek birini aramış. Prometheus bu işe razı olunca, Kheiron ölümsüzlüğü ona vererek ölmüş.

Kentaur'lar üstüne cok revaç bulmuş, özellikle birçok ünlü kabartmalara konu olmuş bir efsane de Kentaur'larla Lapith'ler arasındaki savaştır.

Parthenon tapınağının büyük heykeltıraş Phidias'ın elinden çıkma metop kabartmaları işte bu savaşı canlandırır.

Lapith'ler Thessalia'da oturan bir boydur. Bunların önderi Peirithoos Hippodameia ile evlenecekken, düğününe Kentaur'ları da çağırır, şarap içmeye alışık olmayan bu at adamlar düğün şöleninde sarhoş olup gelini kaçırmaya kalkışırlar. Lapith'lerle Kentaur'lar arasında korkunç bir boğuşma başlar. Sonunda Lapith'ler savaşı kazanır ve at adamları bölgeden kovarlar.

Deianeira'yı kaçırmak isteyen, sonra da ona Herakles'in ölümüne sebep olacak iksiri
 veren at adam Nessos'dur.  

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar