Karkamış

Karkamış neresidir?

Karkamış: Güneydoğu Anadolu’da, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin güneydoğusunda, Fırat Nehri’nin batı kıyısında kent.

Suriye, Mezopotamya ve Anadolu’ya mal taşıyan kervanların kullandığı ticaret rotası üzerinde yer alır.

En eski kalıntıları Neolitik Dönemdendir. Ardından MÖ 3000’lere ait kalıntı tabakası gelir.

MÖ 14. yüzyılda Hitit kralı Şuppiluliuma I oğlu Piyashili’yi kent kralı yapmış ve Karkamış’ı Asur, Mitanni ve Mısır gibi komşularına karşı tampon devlet olarak kullanmıştır.

Kent bu şekilde yaklaşık 150 yıl Hitit soyundan gelenlerce yönetildi.

Hitit İmparatorluğunun yıkılışından sonra bağımsız kent devleti haline dönüştü.

MÖ 717’de Asur kralı Sargon II kenti aldı, halkını Asur’a taşıdı.

Karkamış Asur egemenliğine girene değin Hitit kültür özelliklerini korumuştur.

MÖ 605’te Yeni-Asur Krallığını tarihten silen Karkamış Savaşı (MÖ 605) bu kentin yakınlarında gerçekleşmiştir.

Kentte Geç Hitit Dönemine (MÖ 1180-70) ait çok sayıda hiyeroglif tablet ele geçmiştir.

1699 yılında keşfedilen kentte ilk bilimsel kazılar 1911’de İngiliz araştırmacılar tarafından başlatılmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar