Karatepe Aslantaş

Karatepe Aslantaş neresidir?

Karatepe - Aslantaş: Güney Anadolu’da, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin 22 km. doğusunda, Ceyhan Irmağı kenarında yer alan kale tipi yerleşim.

MÖ 8. yüz­yılda, Geç Hitit Çağında, kendisini Adana Ovası hükümdarı olarak tanı­tan Asativatas tarafından, kuzeydeki komşu kavimlerden korunmak amacıy­la kurulmuştur.

MÖ 8. yüzyıl sonu-7. yüzyıl başında Asurlular tarafından yı­kılana değin kervan ticareti için önemli bir merkez olmuştur.

Yerleşimde bulunan çift dilli yazıt hiyeroglif Luvi dilinin çözümlenmesinde önemli katlı sağ­lamıştır.

1946’da H. Th. Bossert ve Halet Çambel’in dahil olduğu bir ekip ta­rafından bulunmuş, ilk kazılar aynı dönemde yapılmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar