Kaneş Kültepe

Kaneş Kültepe neresidir?

Kaneş / Kültepe: Anadolu’nun orta kesiminde, Kayseri’nin 8 km. kuzeydoğu­sunda höyük tipi yerleşim.

Yüksekliği 22 metreyi bulan bir tepe ile onun et­rafını çeviren aşağı şehirden ibaret olan Kaneş’te toplam on yedi yapı katı vardır.

En eski tabaka MÖ 20. yüzyıla tarihlenir. Hitit devletini kuran Anitta MÖ 1750’lerde başkentini Kuşşara’dan Kaneş’e taşımıştır.

Hititler ilk başkent­leri Kaneş’e Neşa derlerdi. Burada bulunan çivi yazılı tabletlerde Asurluların kent surlarının dışında karum adı verilen bir ticaret kolonisi kurdukları anla­şılmıştır.

Kuzey Mezopotamyalı (Asurlu) tüccarların Anadolu’da kurdukları ve yaklaşık 150 sene süren bu uluslararası ticaret ilişkileri döneminde, Anadolu Mezopotamya’nın kadim uygarlığı ile tanışmış, oradan yazıyı almıştır.

Gün ışı­ğına çıkarılan ve sayıları 14 bini bulan tabletlere göre Asurlu tüccarlar gümüş, bakır ve kereste gibi hammaddeleri alıp karşılığında kumaş ve kalay veriyor­lardı.

Böylece elde edilen kalay bronz alet yapımında kullanılmış ve kentte­ki önemli üretim kollarından birini oluşturmuştur.

Kent Hellenistik ve Roma dönemlerinde de iskâna sahne olmuştur.

Kaneş’te ilk kazılar 1893’te Fransızlar tarafından yapılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar