İspanya'da Neandertallerin bıraktığı kamp ateşi kalıntıları incelendi

İspanya'da Neandertallerin bıraktığı kamp ateşi kalıntıları incelendi

Mikroskobik ve moleküler yaklaşımla kamp ateşlerindeki yanık artıklarının incelenmesi, Neandertal gruplarının hareketliliği ve yerleşim düzenlerinin anlaşılmasına yönelik araştırmalarda arkeolojik analiz zaman çizelgesinin daraltılmasını sağladı.

Orta Paleolitik kayıtlarda belirgin antropojenik yanık kalıntılarının yoğunluğu, zamansal krolojisi ve doğal ortamına dair bilgiler arkeolojik açıdan önemli verilere ulaşılmasını sağlıyor.

İspanya’daki Orta Paleolitik döneme tarihlenen kalıntıların bulunduğu El Salt’ın Xb biriminde bulunan bu tür kalıntılara jeoarkeolojik yaklaşımla yapılan araştırma; Eski çağlardaki ateş kalıntılarının, Neandertallerin hareketliliği ve yerleşim düzenlerine dair bilgiler elde edilmesini sağladı.

Plos One dergisinde, 24 Nisan'da Lucia Leierer , Margarita Jambrina-Enríquez, Antonio V. Herrera-Herrera, Rory Connolly, Cristo M. Hernández, Bertila Galván, Carolina Mallol imzaları ile yayınlanan "Insights into the timing, intensity and natural setting of Neanderthal occupation from the geoarchaeological study of combustion structures: A micromorphological and biomarker investigation of El Salt, unit Xb, Alcoy, Spain" başlıklı makalede yer alan bilgilere göre iyi korunmuş 11 açık hava ateş kalıntısı incelendi.

Daha önce bu kalıntıların; arka arkaya kısa süreli iskanlar sırasında mı, yoksa daha az sayıda, daha uzun süreli iskanlar sırasında mı oluştuğu belli değildi.

Araştırmacılar, çalışma birimi içindeki iskan zamanlarını değerlendirmek için ocak yapıları içindeki farklı katmanların mikromorfolojisini inceledi ve potansiyel gıda ve yakacaklar hakkında bilgi edinmek için hem lipid biyobelirteç analizi hem de izotop analizi yaptı.

Analizlerin sonuçları, farklı zaman dilimlerinde birden fazla farklı toprak zemin üzerine inşa edilmiş tabakalı ocakların varlığını gösterdi. El Salt ocaklarında bulunan yanmış organik madde, otçul dışkı ve çiçekli bitki artıkları bakımından zengindi. Çakmaktaşı ve kemik kırıklarının yanı sıra, bölgede bulunmayan ağaçlardan toplanan kozalaklı odun kömürünün varlığı, bölgede sınırlı bir faaliyet olduğuna dair kanıt sağlıyor.

Araştırmacılar, bu verilerin göreceli olarak uzun sürelerle ayrılan en az dört ardışık kısa vadeli Neandertal iskanını gösterdiğini öne sürüyorlar. Bu uzun süre aralıklar, muhtemelen mevsimsel kaynaklıydı.

Araştırmacılar, moleküler ve mikromorfolojik yöntemlerin, ateşin kullanıldığı benzer Paleolitik dönem bölgelerinde de işe yarayacağını öne sürüyorlar.

Araştırmanın sonuçları, bu bölgedeki ardışık kısa süreli Neandertal iskanları için kanıtlar sunuyor ve Neandertal grup hareketliliği ve yerleşim konusundaki anlayışımızı daha genel olarak bilgilendirebilir.

Phys 24 Nisan 2019 (Erman Ertuğrul - Arkeofili.com)


Benzer Haberler & Reklamlar