Isokrates

Isokrates kimdir?

Isokrates: MÖ 436-338. Atina’lı hatip ve eğitmen.

Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Sofistlerin derslerini izlemiş, Gorgias ve Prodikos’un öğrencisi olmuştur.

Sokrates’in derslerini de izlemiştir. Kariyerine dava metinleri yazarı (logographos) olarak başladı.

MÖ 390’larda açtığı ve Akademia’dan çok farklı nitelikte olan kendi okulunda Timotheos, Theopompos, Ephoros, Androtion, Hyperides ve Isaios gibi birçok seçkin öğrencisi olmuştur.

Yunanistan’ın ana sorununu olarak yoksulluğu görmüş, buna çare olarak da kolonizasyonu göstermiştir.

MÖ 380’de yayımladığı bildiri ile Yunan kent devletlerini birleşmeleri yönünde teşvik etmek istedi. Ancak olayların bu şekilde gelişmediğini görünce bu işi kudretli bir kişinin yapmasını ummuştur.

MÖ 346 ve 339’da yayımladığı diğer bildirileri nedeniyle Ksenophon’dan sonra Avrupa’nın ilk gazetecisi sayılabilir.

MÖ 346’da yazdığı açık mektupta Yunan ulusunun beş büyük kentinin (Atina, Argos, Sparta, Thebai ve Korinthos) Philippos II komutasında Perslere karşı sefer düzenlemesini istedi.

Yunanistan’ın Makedonya karşısında bağımsızlığını yitirdiği Khaironeia Savaşı’ndan sonra ölüm orucuna yattı ve bir süre sonra öldü.

Büyük bir düşünsel yeteneği olmayan ve daha çok süslü anlatıma önem veren Isokrates’in Platoncu çevrenin felsefi inceliklerini küçümsemesi şaşırtıcı değildir.

Platon gibi sadece felsefi ve teorik konuşmaları temel alan bir eğitimden çok, aynı zamanda pratik konularda bilgi veren ve çözüm üretebilen bir eğitim sistemini yeğlemiştir. Bu özelliği ile eğitim tarihinde önemli bir yeri vardır.

Cicero De Oratore adlı eserinde onu tüm hatiplerin ustası sayar.

Erdemli insan yetiştirmeyi eğitimin nihai amacı olarak görüyor, bunun sağlanması için de zihinsel eğitim, irade eğitimi ve duygusal eğitim öneriyordu.

Platon’un önerdiği ve teorik yönü ağır basan, öğrencilere ne düşüneceklerini dayatan eğitim sistemi yerine öğrencilere nasıl tartışması gerektiğini öğreten bir yöntemi öneriyordu.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar