Hürriyet Yazarı, Milli Kültür Şurası Komisyon raporundaki tahrifatı yazdı

Hürriyet Yazarı, Milli Kültür Şurası Komisyon raporundaki tahrifatı yazdı

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü takım lideri Prof. Dr. Nevzat Çevik'in kurumun kuruluş aşamasındaki icraatlarıyla ilgili eleştirilere vermeye çalıştığı yanıt, kurumla ilgili daha vahim bir skandalın varlığını ortaya çıkardı. Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, 3 Milli Kültür Şurası’nda ‘Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu’nun sonuç raporunun tahrif edilmesini köşesine taşıdı

Gaziantep Merkezli Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü takım sözcüsü Prof. Dr. Nevzat Çevik, Ankara'da organize edilen sözde Arkeoloji Şurasının sonuç konuşmasında "Yasa hazırlanıp üst makamlara sunulmuştur ve bu yasa ileride ortaya çıktığında yapılan bütün eleştirilere gerek olmadığı görülecektir" demişti ama şura sonrası gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklama  "Enstitü’nün kanun teklifi verdiği doğru değildir" diyerek kendi sözlerini yalanlamıştı.

 Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü girişiminin sitesinde "Prof. Dr. Nevzat Çevik’in, Sayın Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Sayın Prof. Dr. Fahri Işık’ın Enstitü konusundaki düşüncelerine yanıtıdır" başlıklı açıklama çok daha büyük bir yalanın ortaya çıkmasına da vesile oldu.

Meğer, Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Kaldı ki, 3-5 Mart 2017 tarihinde yapılan III. Millî Kültür Şûra’sında “Kültür Varlıkları Müzeler Arkeoloji Komisyonu” Başkanı Nezih Başgelen, Üyeler Prof. Dr. Emine Gürsoy Nasgali, Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Dr. Kürşat Demirci, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Nazan Ölçer, Özalp Birol, Prof. Dr. Havva Işık, Dr. Sinan Genim, Sualp Aksoy, Raportörler Bülent Demirtaş ve Meliha Yaylalı’ dan oluşan komisyonun raporunda “Arkeoloji bilimine hizmet vermek üzere Türkiye’de kurulan Türk Arkeoloji Enstitüsünün en kısa sürede faaliyete geçirilmesi, sayılarının artırılması gerekmektedir” kararı sonuç raporuna işlenmiştir" derken bilerek ya da farkında olmaksızın yanıltılarak bir yalan daha söylüyormuş.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, açıklamaya verdiği cevapta, "Burada da bir gariplik var. İstanbul Milli Kültür Şurası'nın kararlarını okursanız, o kararlarda enstitünün adı bile geçmiyor" ifadesini kullanmıştı. 

Ünlü Hürrriyet yazarı Yalçın Bayer, "Yeter Söz Milletin" köşesindeki dünkü yazısında bu cevapta fark ettiği skandalı açıkladı: 

Yalçın Bayer'in Hürriyet'teki 6 Temmuz Tarihli köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:

 ‘3. MİLLİ KÜLTÜR ŞURASI’ TUTANAKLARINDA SKANDAL BİR TAHRİFAT

15-17 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Arkeoloji Şurası, etkinlik sonrasında yoğun eleştiriler aldı. Özellikle Türk arkeolojisinin duayenlerinden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile Prof. Dr. Fahri Işık ve ilgili STK’ların tepkisi üzerine, Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türk Arkeoloji Ve Kültürel Miras Enstitüsü adına resmi bir açıklama yayınladı.

Bu açıklama diğer bir skandalın da ortaya çıkmasına neden oldu. Görünen o ki III. Milli Kültür Şurası’nın ‘Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu’ Sonuç Raporu’nda olmayan bir karar, daha sonra Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın ifadesiyle Şura yayınına “monte edilmiş”.

Bu konuda III. Milli Kültür Şurası’nda ‘Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu’nun başkanlığını yapan, kamuoyunun da yakından tanıdığı Nezih Başgelen’e işin içyüzünü sorduğumuzda aldığımız yanıt şöyle oldu:

“Başkanı olduğum ‘Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu’, 4–5 Mart 2017 tarihleri arasındaki III. Milli Kültür Şurası’nda komisyon üyelerinin görüşlerine ilave olarak, komisyon toplantılarına katılan tüm müşahitlerin beyan ettikleri her türlü görüşü kayda alarak oybirliğiyle karar vermiştir. Başkanı olarak yayınladığımız komisyon sonuç raporunda da, Raportör Bülent Gönültaş’la birlikte titizlikle kayda aldığımız müşahit görüşlerinde de Sn. Prof. Dr. Nevzat Çevik’in belirttiği gibi bir karar bulunmamaktadır. Vahim bir monte yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunu sizin aracılığınızla kamuoyuna açıklamayı görev bilirim.” (https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/cydd-laik-cumhuriyeti-koruyacagiz-42096452)"

NEZİH BAŞGELEN: PROF. DR. NEVZAT ÇEVİK YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ, İSİMLER DE YANLIŞ

Yazar Yalçın Bayer'e yaptığı açıklama hakkında arkeolojikhaber için ayrıntılı görüş istediğimiz Yayıncı Editör Arkeolog, Nezih Başgelen, şu hususları bizimle paylaştı: 

"15- 17 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Arkeoloji Şurası sonrasında özellikle Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile Prof. Dr. Fahri Işık ve ilgili STK’ların yazılı tepkileri üzerine, Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türk Arkeoloji Ve Kültürel Miras Enstitüsü adına resmi bir açıklama yayınladı. Bu yazıda Prof. Dr. Nevzat Çevik’in ilgili Hocalara ve bana karşı öne sürdüğü bir iddia üzerine III. Milli Kültür Şurası ile ilgili yazılı /sözlü tüm kayıtları didik didik ettik. 03 – 05 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. Milli Kültür Şurasında başkanlığımda toplanan “Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu” 03 Mart Açılış gününün ardından belirlediğimiz ana temalar üzerinde 04 – 05 Mart 2017 tarihleri arasında toplanarak yoğun bir katılımla, komisyon üyelerinin görüşlerine ilave olarak komisyon toplantılarına katılan tüm müşahitlerin (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, müze müdürleri, müze uzmanları, laboratuvar müdürleri, uzmanları yanısıra ilgili STK'lar ve kamuoyundan diğer katılımcıların ) beyan ettikleri görüşler dikkate alınarak, oybirliğiyle kararlar almıştır. Müzakeresi yapılan konular üzerinde Komisyon üyelerince oybirliğiyle alınan kararlar Bakanlığımızdan Raportör Bülent Gönültaş ve Meliha Yaylalı ile birlikte aralıksız çalışılarak titizlikle kayda alınarak 05 Mart 2017 tarihinde saat 14.00’da başlayan Şura'nın Kapanış Oturumu'nda Komisyon Başkanı olarak tarafımdan tüm kamuoyuna ve katılımcılara ilan edilmiştir. Geçtigimiz hafta Prof. Dr. Nevzat Çevik'in Türk Arkeoloji Ve Kültürel Miras Enstitüsü adına yayınladığı açıklamada bazı duayen Hocalara - özellikle Mehmet Özdoğan - ve bana karşı ismen öne sürdüğü bir iddia üzerine komisyon olarak yaptığımız sorgulamada III. Milli Kültür Şurası’nda "Kültür Varlıkları, Müzeler, Arkeoloji Komisyonu"nun Sonuç Raporunda da komisyon toplantılarına katılan tüm müşahitlerin beyan ettikleri konu zabıtlarında da böyle bir kararın olmadığı açıkça görüldü. Bu incelemede Şurada görüşülmeyen böyle bir kararın daha sonra -bu konuya gerekceli karşı çıkan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın ifadesiyle - Şura yayınına “monte edilmiş” olduğu da anlaşıldı. Komisyon başkanı olarak benim ve bakanlıktan Raportör Bülent Gönültaş'ın haberi olmadan komisyonun da onayı alınmadan Bakanlıktan - kimliği bilinen bir müşahit - tarafından daha sonra resmi belgeye eklemeler yapıldığı görüldü. Bunun üzerine durum soruşturulması istemiyle ilgili makama da arz edildi. 

Öte yandan Başgelen, Prof. Dr. Çevik'in konu hakkında yanlış bilgilendirilmesi dışında açıklamasında bazı bilgi hatalarının da olduğunu belirterek   "Prof. Dr. Havva Işık ilgili komisyona mazereti nedeniyle katılamamıştı. Bazı isimler de yanlış yazılmış. Üye Suay Aksoy'un adı Sualp, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali'nin soyadı Nasgali, Raportör Bülent Gönültaş'ın soyadı da yalnışlıkla Demirtaş olarak yazılmış" olduğunun da altını çizdi.


Benzer Haberler & Reklamlar