Humbaba: Huwawa

Humbaba nedir? Humbaba kimdir? Huwawa nedir? Yedi Oğul nedir?

Humbaba (Huwawa); Gılgamış Destanında tanrıların yaşadığı Sedir Ormanı’nın muhafızı olduğu belirtilen aslan yüzlü dev yaratıktır. Asurca'da Humbaba, Babilce'de Huwawa olarak adlandırılmıştır. Hurrice ve Hititçe'de Kupapa olarak geçer. Yunanca ve Arapça'da Kibele'ye evrildiği varsayılmaktadır.

Bakınız: Kibele

Humbaba ve yedi oğlu Gılgamış'ın arkadaşı Enkidu tarafından öldürülür ki Yedi Oğul efsanesi de daha sonra çok yaygınlaşan mitolojik bir sembolün ilk versiyonu olarak önem arz eder.

Ünlü kahraman Gılgamış destanda Huwawa'yı öldürmekten korkar fakat Enkidu, onu daha önceden tanıdığı için zayıf yanlarını bilmektedir.  Aslında Enkidu, eski dostu olan Humbaba'ya lhanet etmektedir. Fakat yeni koşullarda yaşaması için onu öldürmesi mecburiyettir.

Gılgamış Destanı’nın beşinci tableti, Gılgamış ve Enkidu’nun, Sedir Ormanı’nın muhafızı Humbaba ile karşılaşma öyküsünü anlatır: Tablette iki kahramanın nasıl Humbaba diyarına geldiği, onu nasıl esir aldıkları, ağaçlarını nasıl yağmaladıklarını ve Humbaba'yı öldürerek kafasını ganimet olarak yanlarına alıp eve dönmelerini anlatır.

Bakınız: Gılgamış

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar