Hititoloji sahasında acı kayıp: Emin Sedat Erkut

Hititoloji sahasında acı kayıp: Emin Sedat Erkut

Arkeoloji dünyası, Hititoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan akademisyen arkeolog Y. Doç. Dr. E. Sedat Erkut'u kaybetti.

Ankara Üniversitesi Dil tarih Coğrafya Fakültesi Eski Çağ tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Y.Doç. Dr. Emin Sedat Erkut, aramızdan ayrıldı.

Hititoloji uzmanlık alanında Öğretim Üyeliği görevinde bulunan 1951 doğumlu Doç. Dr. E. Sedat Erkut, 23 Aralık 2016 tarihinde 65 yaşında vefat etti.

Merhum Yard. Doç. Dr. Emin Sedat Erkut'un cenazesi Ankara'da pazar günü öğle namazını müteakiben Kocatepe Camiinden kaldırılaca..

E. Sedat Erkut kimdir?

1976 yılında Ankara Üniv. D.T.C. Fak., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.

Aynı yıl aynı Anabilim Dalı'nda, Hititoloji yüksek lisans programına kayıt oldu.

1979 yılında “Hitit Kült Kenti Arinna'nın Yeri” adlı çalışmayla mastır aldı.

Yine aynı yıl Hititoloji Anabilim Dalı'nda doktora programına başladı.

1983 yılında “Çiviyazılı Boğazköy Tabletlerine Göre Hititler Devrinde Demir” adlı çalışmayla edebiyat doktoru unvanını aldı.

Bu arada 1976-1981 yılları arasında Türk Tarih Kurumu'nda uzman olarak görev yaptı.

17 Temmuz 1981'de D.T.C. Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1 Ekim 1987 tarihinde Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı.

Öte yandan 6 Aralık 1983 – 1 Şubat 1984 tarihleri arasında Almanya'da Schwaebisch Hall Goethe Enstitüsü'nde dil öğrenimi gördü.

Ayrıca Kasım 1990 - Mart 1991 tarihleri arasında Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde Institut für Ur- und Frühgeschichte ve Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients' de DAAD ve DAI burslusu olarak bilimsel araştırmalarda bulundu.

1974 -1976 yılları arasında Prof. Dr. Hayri Ertem başkanlığında gerçekleştirilen Keban Projesi kapsamında Elazığ, Altınova'da Korucutepe kazısında görev yaptı.

1974-1994 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Sedat Alp başkanlığındaki Konya Karahöyük kazısında başkanlık dışında her kademede görev aldı.

Halen D.T.C.Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası Kongrelere Sunulan Bildiriler:

Hititçe'deki GIsTUKUL Hakkında, X. T.T.Kongresi, 1990, s.511-513, Lev.293-294.

Hititçe GISgazziduri- Üzerine bir araştırma, XI. T.T.Kongresi, 1994, s.137-142, lev. 31-32.

Hitit Kenti Kastama'nin Yeri Üzerine, XII. T.T.Kongresi,

Hititler de AN.TAH.SUM SAR Bitkisi ve Bayramı Üzerine Bir İnceleme, III. Uluslararası Hititoloji Kongresi, Eylül 1996.

***

Makaleleri:

Hititçe huhurtalla- ve onun Sümerce Karşılığı Hakkında, Belleten C. LI, Sayı:199 (Nisan 1987), s.11-14.

Hititlerde Tuz ve Kullanımı I , Belleten C.LIV, Nisan 1990, Sayı 209, s.1-7.

Hitit Çağının Önemli Kült kenti Arinna'nin Yeri, Fs. Sedat ALP,1992, s.159-165.

Çiviyazılı Hitit Tabletleri, Belleten, 232, 1997 (1998), s. 495-498. 2 adet Lev.

Hititlerden, Eski Bir Anadolu Hikayesi, Argos Gemicileri, Üç Aylık Bilimsel Araştırma Dergisi, Nisan-Haziran 1998, Sayı 6, s. 21-24.

The Plant AN.TAH.SUM SAR and Its Festival Among the Hittites, Essays on Ancient Anatolia, Wiesbaden, 1999, 199-205.

Bolu ve Çevresinin M.Ö. II. Binyıldaki Durumu, Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, 2001, s. 92-95.

Hitit Kralı III. Hattuşili ile Kraliçe Puduhepa'nın Gümüş Tablet Üzerindeki Mühürleri, The Seals of the Hittite King Hattuşili III and the Queen Puduhepa on a Silver Tablet, (Sedat Alp ile ortak yayın), Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, Sayı 5, 2002, s. 1-6.

Hititçe eya- Ağacı Üzerine, XIV. Uluslar arası Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.

Hititçe Çivi Yazılı Boğazköy Belgelerinde Geçen Sümerce LU.SIMUG.A=Metal İşleyicileri Hakkında, AÜ D.T. C. Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 33, 2003, s. 69-77.

Hitit Mitolojisinde Kaybolan Tanrı ve Noel Baba, Argos Gemicileri, Üç Aylık Bilimsel Araştırma Dergisi, Sayı 10, Ocak-Nisan 2003, s. 40-44.

***

Konferans:

Hititlerde Demir, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Karabük Müessese Müdürlüğü Kurulusun 58. yıl kutlamaları. (3 Nisan 1986)

Seminer:

Bir Hitit Kült Kenti ve Onun Bayramları Üzerine,O.D.T.Ü, Arkeometri Anabilim Dalı, 10.1.1997

Belgesel:

Konya Kara Höyük Kazısı, TRT

Söyleşi:

Eski Anadolu Kültürleri İle Günümüz Anadolu Kültürüne İlişkin Söyleşi, A.Ü. D.T.C.Fakültesi, Halk Bilim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN ile yapılmıştır. TRT FM de yayınlandı.

***

Anı:

Ord. Prof. Dr. Sedat ALP, Bilim ve Teknik Dergisi,1996.


Benzer Haberler & Reklamlar