Hipoje

Hipoje nedir?

1. Hipoje: Yeraltı mezarı, kaya mezarı.

Hipoje, eski Mezopotamya, Mısır, Frig, Yunan, Ertüsk ve Roma uygarlıklarında görülür. Bazıları toprağa, bazılar kayalara oyulmuş, bir oda, birçok ada, bazıları taş ocağı, bazıları da tümülüs yığını altında bulunan kubbeli, kemerli, dromoslu odalar biçimindedir. 

 

2. Hipoje: Yeraltına oyulmuş mezar odası.

Özellikle Akdeniz uygarlıklarında kullanılmış bir mezar tipidir. Tek odadan ya da yan yana birkaç odadan oluşan örnekleri vardır.

Etruria'da önceleri dörtgen ya da yuvarlak planlı basit hipojeler, MÖ 400'lerden sonra da genellikle tek odalılar yapılmış; daha sonra Helenistik Dönemde, özellikle Kuzey Etruria'da kubbeli mezar odaları ortaya çıkarılmıştır.

Hipojede ölüler, duvar önlerindeki sekilere ya da nişlere yatırılmış, bazen de Fenikelilerin yaptığı gibi hipojeye lahit içinde yerleştirilmiştir. Hipojelere, Byblos'taki örneklerde görüldüğü gibi bir kuyuyla ya da Ras Samra'dakilerde olduğu gibi merdivenle girilir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar