Himera Savaşı

Himera Savaşı

1. Himera Savaşı: MÖ 480. Kartacılılar ile Sicilya kent devletleri Akragas ve Syracusae arasındaki savaş.

Orta Akdeniz’de egemenlik alanını gittikçe arttıran Kartacalılar Sicilya’nın kuzeyindeki Himera kentini almak istediler. Ken­ti elinde tutan Akragas tiranı Theron Syracusae tiranı Gelon’dan yardım ala­rak Kartacalıları yenilgiye uğrattı, Kartacalı komutan Hamilkar öldürüldü. Bu zafer Kartacalıları Sicilya’dan 70 yıl uzakta tutmaya yetti. Şair Pindaros bu za­feri Salamis ya da Plataia zaferleri kadar büyük bir başarı saymıştır.

 

2. Himera Savaşı: MÖ 409. Kartacalılar ile Sicilya kent devletleri arasındaki savaş.

MÖ 480’deki Himera Savaşı’nın öcünü almak isteyen Kartacalılar önce Selinus’u aldı, ardından Himera’yı kuşattılar. Bu süreçte Syracusae’yı bağlı bir deniz birliği kent halkını tahliye etmeye çalıştı. Kartacalılar kenti aldı ve 3000 kişiyi öldürdü.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar