Syracusae / Syrakousai

Syracusae / Syrakousai neresidir?

Syracusae / Syrakousai: Sirakuza.

Sicilya Adası’nın güneydoğu sahilinde bulunan antik kent.

MÖ 734’de yerel halk Sikelleri bozguna uğratıp kovan Korinthoslular tarafından ana karaya yakın bir yerdeki Ortygia Adası’nda kuruldu.

Takip eden yüzyılda hızla büyüdü, ana karaya dek yaylım gösterdi. Acrae, Kamarina, Kasmenai gibi koloniler kurması bu hızlı gelişimin göstergesidir.

MÖ 5. yüzyıldan sonra tiranlar tarafından yönetildi. Gelon ve onun kardeşi Hieron I döneminde kent gücünün doruğuna ulaştı.

Himera Savaşı ve MÖ 474’te Etrüsklere karşı kazanılan zaferden sonra Akdeniz’in güneyindeki nüfuzunu pekiştirdi. Bu dönemde kentin kültür sanat hayatı da canlandı.

Aralarında Aiskhylos, Simonides ve Pindaros’un da bulunduğu filozoflar, şairler kentte hayatlarının bir dönemini geçirdiler.

Kısa bir süre kenti yöneten tiran Thrasyboulos’un MÖ 466’da kovulmasından sonra kentte kırk yıl süreyle demokratik bir yönetim görüldü.

Atina’nın MÖ 415-413’te düzenlediği ve Syracusae’yı almayı hedefleyen Sicilya seferi başarısızlıkla sonuçlandı. MÖ 406’dan sonra kentin baş düşmanı Kartacalılar idi.

MÖ 405’ten sonra Dionysios I tekrar tiran olarak yönetimi ele geçirdi. Onun döneminde inşa edilen 27 km. uzunluğundaki surlar tüm Yunan kentleri içindeki en uzun savunma yapılarıdır.

MÖ 344’te Korinthos’lu Timoleon kentte oligarşik bir yönetim kurdu. MÖ 317’den sonra tiran olan Agathokles döneminde Syracusae başka bir parlak dönem yaşadı.

MÖ 270’te kentin kontrolünü ele geçiren Hieron II bu konumu 54 yıl sürdürdü. Onun döneminde Yunan dünyasının en büyük tiyatrolarından biri (138 metrelik yarıçapa sahipti) ve en büyük sunağı (boyu 200 m. idi) inşa edildi. Hieron II’un torunu ve halefi Hieronimos Roma ile ittifakı sonlandırıp Kartaca tarafına geçince çatışma kaçınılmaz hale geldi.

MÖ 213-211’de uzun bir kuşatmadan sonra kent Roma’nın eline geçti ve yağmalandı.

Bu kuşatma sırasında icat ettiği savaş makinelerini kentinin savunmasında kullanan Arkhimedes’in çabaları boşa çıktı. MÖ 21’de Augustus döneminde koloni statüsüne çıkarıldı.

Kent refahını MS 278’deki Frank istilasına dek sürdürdü.

MS 878’te Arapların eline geçti.

Aziz Paulus yolculukları sırasında Roma’ya giderken Syracusae’dan da geçmiştir.

Grekçe:  Syrakousai


Benzer Haberler & Reklamlar