Helenistik Çağ

Helenistik Çağ nedir?

Helenistik Çağ: MÖ 330'dan MÖ 30'a kadar süren dönem.

Büyük İskender'in saltanatını ve onun ölümünden sonra Yakın Doğu'daki mirası üzerine komutanlarınca kurulan krallıkların tarihini kapsar. Bu krallıkların Romalılar tarafından ortadan kaldırışıyla son bulur.

Yunan kültürünün tüm Orta Doğu'ya yayılması ve bir Doğu- Batı bileşiminin ortaya çıkışı bu dönemde görülür. Bununla birlikte, Helenistik Çağ'daki bu bileşimde Yunanlılık payının daha fazla olduğu söylenebilir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar