Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü 1965-1966 öğretim yılında kurulmuş, 1982 yılında ise Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988 yılına gelindiğinde Sanat Tarihi ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. Daha sonra 1997 yılında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuş ve kendi içinde Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç ana bilim dalına ayrılmıştır.

Sanat Tarihi Bölümünün amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile uygulayabilecek, sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Misyon
Sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış duyarlı ve yetkin öğrenciler yetiştirmek.
Türkiye'de sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşımak ve bilimsel gelişmelere açık araştırmacı yetiştirmek.
Özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimsetmek, bilgi üretimini evrensel boyuta yaymak.
Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini oluşturmak.
Ülkemizdeki kültür/sanat birikiminin belgelenmesi bilincini sağlamak. Bu birikimin evrensel ortama katkılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, tartışmak.
Kültür ve sanat varlığının benimsenmesi ve korunması için yönlendirici olmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında sanat tarihçilerinin görev almasında öncülük etmek.
Devlet örgütlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında belirlenecek politikalara kamuoyu oluşturarak katılmaktır.
 

Vizyon
Bölümümüzün uluslararası düzeyde özdeşleri ile paydaş duruma gelmesi.
Eğitim kalitesinin çağdaş bilgi teknolojileri ile güncellenerek yükseltilmesi ve uluslararası ölçütlerde bilgi üretilmesi.
Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında sorgulayıcı ve yaratıcı bilimsel yaklaşımı geliştirecek nitelikte çalışmalarla uluslararası düzeyde sanat tarihi ve diğer sosyal bilimler alanlarında etkin olmak.
Kültürel değerlerin halkımızca benimsenmesini ve korunmasını sağlamak.

Kaynak: http://www.sanattarihi.hacettepe.edu.tr


Benzer Haberler & Reklamlar