Göstesin Yazıtı: Ovaören - Göstesin Geç Hitit Luwi Hiyeroglif Yazıtı

Göstesin Yazıtı nedir? Göstesin Yazıtı nerede bulunmuştur? Göstesin Yazıtında ne anlatılır?

Göstesin Yazıtı (Ovaören - Göstesin Geç Hitit Luwi Hiyeroglif Yazıtı); Kapadokya'da Nevşehir ilinin Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bir ahır içerisindeki parçalanıp duvar taşı olarak kullanılan Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen ve 3 bin 500 yıllık Luvi hiyeroglifli yazıttır.

Günümüzde adı Ovaören olan köyün eski adı Göstesin olduğu için Göstesin Kitabesi olarak adlandırılmıştır.

Göstesin Yazıtı; aslında bir kaya anıtına aittir ve bilinmeyen bir tarihte parçalandıktan sonra Ovaören köyü içerisindeki evin duvarlarında mimari malzeme olarak kullanılmıştır.

Yazıtın duvarlardan sökülüp restore edilebilir halde olduğu belirtilmiş ama keşfinden bu yana olduğu gibi koruma altına alınmıştır.

Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un "Ovaören-Göstesin Geç Hitit / Luwi Hiyeroglif Yazıtı" başlıklı makalesinde söz konusu ahırın nasıl keşfedildiğini ve yazıtının neler içerdiğini şöyle özetliyor: "Ovaören kazılarının başladığı 2007 yılında o dönemin belediye başkanı Mustafa Kapucu kasaba içindeki terk edilmiş (ahır olarak kullanılan) bir evin duvarlarında bir takım işaretlerin mevcut olduğunu bildirmiştir. Yerinde yaptığımız inceleme sonucunda, muhtemelen hemen arkasındaki kayalıkta yer alan, Luwi hiyeroglifli bir kitabenin parçalanarak bu yapının inşasında kullanılmış olduğu görülmüştür. Söz konusu evin duvarlarında üzerinde hiyeroglif işaretleri bulunan 22 adet taş yerinde tespit edilmiştir. İşaretlerin özellikle boyutları ve yazı karakterleri açısından Suvasa Yazıtı ile benzerliği hemen anlaşılmıştır. Birbirine bitişik üç odadan oluşan evin yapıldığı zamanı hatırlayan kimsenin bulunmaması kitabenin tahribatının çok eski olduğunu göstermektedir"

(...)

"Henüz tüm parçaları açığa çıkarılamamış olsa da Göstesin Yazıtı’nın, Tabal Ülkesi’nin kuzeyinde bulunan Topada ve Suvasa yazıtları gibi kral Wasusarma veya vassallerinden biri tarafından yazdırıldığı sonucuna ulaşılması mümkündür."

Yazıtı için okuma önerilerini yapan Dr Mark Weeden; yazıtın Suvasa Yazıtı ve Topada yazıtları ile aynı arkaik yazı karakterinde olduğunu ve Wasusarma isminin okunabildiğini belirtmiştir.

- Ahırda bulunan Luwi Hiyeroglif Yazıları - Telif: Ege Yayınları -

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar