GABAM: Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi

GABAM nedir? Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi nedir?

Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM); Türkiye’de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi konusunda kurulan ilk bilimsel araştırma merkezidir. Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı’nın desteğiyle 2015 yılı Ocak ayında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurulmuştur.

GABAM'ın Amaç ve Etkinlikleri

GABAM, bu önemli potansiyeli değerlendirmek düşüncesiyle kurulmuş bir bilimsel araştırma merkezidir. Merkez, Geç Antik Çağ ve Bizans olarak adlandırılan kültür dönemleri (yaklaşık olarak M.S. 3.–15. yüzyıllar arası) ile ilgili bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, ilgili disiplinlere evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefini gerçekleştirmek üzere Merkez şu etkinliklerde bulunmaktadır:

Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek, uygun gördüğü projeleri desteklemek;

Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, sosyoloji, felsefe gibi birçok bilim dalı ile işbirliği içersinde disiplinler-arası çalışmalar gerçekleştirmek;

Koç Üniversitesi bünyesinde ilgili disiplinlerde doktora ve doktora sonrası araştırma bursları sağlamak;
Amacı doğrultusunda bilimsel konferans, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek;

Konusu ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar yapmak;

Bizans uygarlığına ait kültürel varlıkların korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamak, bu amaçla projeler oluşturmak ve uygun projeleri desteklemek.

GABAM'ın İstanbul’da kurulmuş olmasının ayrı bir anlamı vardır: Bu kent, Roma İmparatoru I. Constantinus tarafından İmparatorluğun yeni başkenti olarak ilan edildiği İ.S. 330 yılından 1453 yılına kadar Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, Bizans kültürünün oluşum ve gelişiminde başat bir rol oynamıştır.

Bugün, başta mimari olmak üzere Bizans uygarlığının kalıntılarının en yoğun olarak bulunduğu ülke Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye, özellikle de İstanbul Bizans çalışmaları bakımından önemlidir ve büyük bir bilimsel potansiyeli barındırmaktadır.

Gabam İletişim adresi:

Koç Üniversitesi

Semahat – Dr. Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası

Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer – İstanbul

Ofis No: 101-102-136

Telefon: +90 212 338 30 67

E-Mail: gabam@ku.edu.tr


Benzer Haberler & Reklamlar