Fethiye Erbay: Prof. Dr. Fethiye Erbay

Fethiye Erbay kimdir? Prof. Dr. Fethiye Erbay kimdir?

Prof. Dr. Fethiye Erbay

1984 yılında Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde Yüksek Lisansını, Müzelerin Personel Yönetim, Organizasyon ve Eğitimi, adlı teziyle tamamlamıştır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde doktora derecesi Çağdaş Müze İşletmeciliğinde Planlama Fonksiyonu ve Planlama Açısından Müzelerin Değerlendirilmesine Yönelik Uluslararası Bir Çalışma,adlı teziyle almıştır.

1994 yılında Leicester Univ. Museum Studies / Management doktora sonrası programına devam etmiştir.

1996 yılında Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde ikinci doktora çalışmasını Sanat’ın Yönetimi adlı teziyle tamamlamıştır.

2002 yılında doçent olmuştur.

1994 yılından itibaren müze kurma ve planlama çalışmalarında onun üzerinde müzelere danışmanlık yapmış ve yapmaktadır. Müze kurma ve yeniden planlama çalışmaları yanında sanat laboratuvarı, sanat atölyeleri kurmuştur.
- Sanat Yönetiminin Boyutları ( 2009 ),
- Müzeleri Kurumlaştırma Çabası ( 2009 ),
- Cumhuriyet Dönemi Atatürk'ün Sanat Politikası ( 2006 ),

Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Değişimin Yayınlara Yansıması (2005) adlı yayınlanmış kitapları vardır.  

Uluslararası makale, bildiri ve posterlerinin sayısı 17 adettir. Ulusal 90 basılmış yayını vardır. Kitap İçinde 4 bölüm yazarlığı, ansiklopedi içinde 2 bölüm yazarlığı vardır. Gazetelerde 8 makalesi yayınlanmıştır. 12 TV Programına katılmıştır. 6 TRT Radyo Programın da yer almıştır. Çok sayıda sanatçı kataloğunda yeralmıştır. Uluslararası ve Ulusal Konferans yöneticiliği yapmıştır. 15 yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yapmıştır. Bogaziçinden Haberler Dergisi, Sanat Sokağı Dergisi ve Eleştiri Dergisi’nin editörlüklerini yapmış ve hakem kurulunda yer almıştır. Sanat, sanat eğitimi ve müzecilik alanlarında 3 uluslararası,10 ulusal konferans düzenlemiştir.

2000-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Sanat Yönetimi Bölüm’nde Adverticement Management, İşletme Yüksek Lisans Programı’nda Art Marketing and Audience Development, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde Sanat-İşletme ve Hukuk ile Sanat Yönetimi dersleri vermiştir. 2003-2006 yılları arasında da Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi- Okulöncesi Eğitimi Bölümü’nde Art Activities for Children dersini vermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programında 1989-2001 yılları arasında Kültür Kurumları İşletmesi, 1989-2009 yılları arasında da Müze Yönetimi derslerini vermiştir

Istanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi’nde Sanat Yöneticiliği, Sanat Kurumları Modelleri ve Plastik Sanatlar’da Sergileme Yöntemleri derslerini vermektedir. Boğaziçi Universitesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nde Painting, Applied Arts ve Art & Architecture of Historical Capitals derslerini, İstanbul Üniversitesi’nde Müzelerin Planlanması ve Müzelerin Değişim, Gelişim Stratejileri derslerini vermektedir.

Yurt dışında Almanya ve Amerika’da 14 kişisel sergi açmıştır. Yurt dışında Brüksel ve Suriye’de 2 karma sergiye katılmıştır. Yurt içinde 10 kişisel sergi, 29 karma sergi açmıştır. 37 sergide kuratör ve sergi danışmanı olarak görev almıştır

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından Üstün Hizmet Ödülü, 2000 yılında Hamburg Turkischer Frauen Kultur Verein tarafından Uluslararası Düzeyde Sanat ve Kültüre Katkı Ödülü, 2002 yılında Genç Öğretim Üyeleri Rektörlük Akademik Yayın Destek Ödülü sahibidir.

Sanat Yazarları ve Eleştirmenleri Derneği (SAYED), Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Müzecilik Derneği, Gezginler Kulübü, Türk Tıp Tarihi Kurumu Derneği, UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.