İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü

Tarihçe
1990'larda özel müzeciliğin gelişmesi, 2000'li yıllarda müzelerin koleksiyon, personel ve ziyaretçilerinin giderek artması, müze yönetiminden sorumlu kişilerin birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Yetersiz Finanasal yapının yarattığı sorunlar yanında, özel müzelerin artması, müzeler arası rekabet ortamının değişmesi müzelerin yönetim sorununu gündeme getirmiştir. Özellikle 2015 yılından sonra STEAM eğitim sistemlerinin müze atölyelerinde uygulamalı çalışmalara dönüşmesi müzeciliğin çok hızlı gelişmesini sağlamıştır.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Müzecilik Bölümü Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. Bölüm, ülkemizde lisans düzeyindeki ilk onaylı Müzecilik Bölümüdür ve Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Fethiye ERBAY yürütmektedir

2009 yılında Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı açılmıştır. 2011 yılında Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Müze Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. Şu ana kadar toplam 144 öğrenci bu Ana Bilim ve Bilim Dallarında eğitim görmektedir. Müze Yönetimi Yüksek Lisans programları ile Müze Yöneticileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Misyon ve Vizyon
Son yıllarda müzelerimizde ziyaretçi ve koleksiyonlarının gelişmesi sonucunda profesyonel düzeyde müze çalışanlarının planlanması gereği gündeme gelmiştir. Günümüzde müzelerin çeşitlerinin hızla artması, özel müzelerin kurumlar arası rekabet ortamını yaratması müzecilik eğitimine olan talebi artırmıştır.

​Kültürel değerlere sahip çıkan kurumların uluslararası düzeyde hizmet verebilmeleri, çalışma performanslarını artırmaları ve değişen şartlara uyum sağlayabilmeleri için çalışanlarına profesyonel müzecilik eğitimi almaları zorunluluğu

Müzecilik Bölümünün açılma amacı; Türkiye’nin ve dünyanın arkeolojik varlıklarını, kültürel miras ve sanat birikimini tanıyıp, değerlendirerek gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, çeşitli yapıdaki müzelerde görev alabilecek müze uzmanlarını yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Müzecilik bölümünden mezun olanlar tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yüksek lisans yapma şansına sahip olması amaçlanmıştır.

Bölüm Başkanından
Müze yönetim çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyonel çalışmaları ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı arttırıcı çalışmalar yürütülmektedir.

Bölüm Başkanı / Bilim Dalı Başkanının Mesajı: Ülkemiz kültürel mirasının değerlendirilmesi, korunması, müzelerde sergilenmesi çalışmalarının artması sonucunda profesyonel düzeyde müze çalışmalarının planlanmasına gerek duyulmuştur. Günümüzde müzelerin giderek artması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyeler, Vakıflar, Üniversiteler ve özel müzelerin hergün sayıca artması, kurumlar arası rekabet ortamını yaratması müzecilik eğitimine olan talebi arttırmıştır.

Kültür başkenti olan ülkemizde, müze çalışmalarını bilimsel boyutta başarıyla yürütebilecek, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gelişimini yönlendirecek, müze uzmanlarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.
Türkiye’de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlayarak; müzecilik alanında mesleki yeterlilik kazandırmak amacıyla bu bölüm kurulmuştur. Türkiye’de ilk olarak müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslar arası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde, gençlerimize yeni ve ilk olarak müze uzmanlığı mesleği açacak bir eğitim programı sunmak amacımızdır. Bu eğitim öğretim çerçevesinde; Türkiye’de müzeciliğin gelişimi için sergileme, eğitim, halkla ilişkiler-iletişim, yönetim, mevzuat, belgeleme, koleksiyon geliştirme alanlarında gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin bilinçli kullanımını sağlayarak, akademik çalışmaları yaparak, gelecek kuşaklara aktarmak ve çağdaş müzecilik anlayışını geliştirmek başlıca amacımızdır.

Yönetim

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Fethiye Erbay 

Akademik Kadro

Prof.Dr. Fethiye Erbay
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gökçe Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Güner Sağır
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Özer Erbay  

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar