Etrüsklere dair çok önemli keşif

Etrüsklere dair çok önemli keşif

Roma medeniyetinin kurucuları gizemli kavim Etrüsklerin inançlarını aydınlatacak önemli bir kitabe bulundu.

Son yıllarda Etrüsk medeniyetine dair en önemli keşif olarak nitelendirilen ve büyük ihtimalle stel olduğu tahmin edilen bir taş tablet bulundu.  Etrüsklere ait yazılı çok az metin bulunduğu dikkate alındığında keşif büyük önem taşıyor. 

Toskana'da bulunan ve stel olduğu tahmin edilen 500 kiloluk taş levha, 'Tanrı adına' yazılan gizemli stellerden. Üzerinde en az 120 karakter bulunan yaklaşık 120 santimetre genişliği ve 60 santimetre eninindeki steldeki metnin kutsal yasalarını ifade ettiği ya da törenleri özetlediği sanılıyor. 

İtalya'nın Toskana şehrinin Poggio Colla bölgesinde bulunan ve M.Ö. altıncı yüzyılda Etrüskler tarafından yazıldığı anlaşılan stel Tanrıça Uni'den söz ediyor.  Arkeologlar'ın metinde deşifre ettiği bir diğer kelime Etrüsk Pantheonun baş tanrısı Tina'nın adı. Etrüsk Tanrıçası Uni; Yunan Tanrıçası Hera ve Romalı Juno'ya denk geliyor.  Baş Tanrı Tinia'nın eşi olan Tanrıça Uni doğurganlıkla ilişkilendiriliyordu.

Steldeki yazının çözülmesi sadece bölgedeki inançların ve kutsal törenlerin değil aynı zamanda Roma tarihinin en gizemli halkı Etrüsklerin dilinin çözülmesi açısında da önemli görülüyor.

Dallas Southern Methodist University'den (Güney Metodoloji Üniversitesi) emekli arkeolog Prof. Gregory Warden, Live Science'a tabletin 2.500 yıldır kullanılmayan ölü bir dilde kazınmış olduğunu ve çözümü için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

 Üzerinde çalışmaların sürdüğü taş tabletin yakında Floransa'da görülebileceği belirtiliyor. 

Etrüskler; Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yer alan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdürmüş halkın adıdır. Roma Medeniyeti'nin kurucusu olan ancak grek ve latin olmadığı kesinleşen Etrüsklerin gerek kültürler gerekse genlerinde Türklere büyük benzerlik dikkat çekiyor. Türkologlara göre ise Etrüskler, Türk kültürünün bir parçası olarak nitelendiriliyor.

 Antik Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışken Yunanlar Tyrrhen, Tyrsen diye tanımlamıştır. Kendilerine Rasena diyen Etrüsk halkının bir kısmı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir.

Etrüskler İtalya'daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının, mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış oldığı artık tartışılmaz bir gerçek.

Kaynak: Live Science

Çeviri: Yaşar İliksiz / Arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar