Eskişehir'de soyut Ana Tanrıça tasarımı içeren idol bulundu

Eskişehir'de soyut Ana Tanrıça tasarımı içeren idol bulundu

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında litaratürde benzeri bilinmeyen ve üç satırdan oluşan Paleo-Frigçe yazıtlı bir ünik idol bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile başkanlığını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Tamsü Polat’ın, denetimini de Bakanlık temsilcisi olarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı Cemal Baykal Aydınbek’in yaptığı arkeolojik yüzey araştırmaları çalışmalarına Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve çeşitli üniversitelerin arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı.

Üstünde tek, altında üç satırdan oluşan Paleo-Frigçe yazıt bulunan idol

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, Seyitgazi’nin Gümüşbel Mahallesi sınırları içerisinde, 1 metre yüksekliğinde, yarım metre genişliğinde bir idol bulundu.

Bu eserin yekpare tüf blokunun idol olarak şekillendirildiğini ve üzerine de kazıma tekniğiyle üç idolün işlendiğini belirten Araştırma Başkanı Tamsü Polat, eserin daha önce literatürde benzeri bilinmeyen ünik bir örnek olduğunu belirtti.

Ana Tanrıça Matar’ın Frig sanatında antropomorfik yani insan görünümünün yanı sıra Tanrı ve Tanrıçaların soyut betimleri olarak yorumlanan, basit, şematize bir betim olan idol şeklinde de tasvir edildiğini söyleyen Tamsü Polat, yüzey araştırması sırasında bulunmuş olan idol üzerinde; üstte tek, altında üç satırdan oluşan Paleo-Frigçe bir yazıtın bulunduğu ve bu örneğin, Ana Tanrıçanın soyut betimlerinin algılanması açısından önemli bilgiler sunacağı bilgisini paylaştı.

Tamsü Polat: Arkeolojik veriler bölge arkeolojisine önemli katkılar sağlayacak

Han ve Seyitgazi sınırlarındaki köyler ve köy arazilerinin bir kısmının da bu araştırma kapsamında ayrıntılı olarak incelendiğini aktaran Tamsü Polat, elde edilen yeni arkeolojik verilerin bölge arkeolojisine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Araştırma Başkanı Tamsü Polat, Seyitgazi ve Han ilçelerinde yapılan çalışmalarla ilgili 2017-2018 yıllarında, yine aynı ekip tarafından gerçekleştirilmiş olan Yazılıkaya-Midas Vadisi yüzey araştırmalarından elde edilen bilimsel sonuçlar doğrultusunda araştırma sahasının genişletildiğini belirtti.

Arkeolojik yüzey araştırmasına lojistik desteğin Han Belediyesince sağlandığını belirten Tamsü Polat, araştırmaya sağladıkları desteklerden ötürü Han Belediyesi Başkanı Erdal Şanlı’ya ve tüm belediye personeline, idolün Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ne teslimindeki desteklerinden dolayı Seyitgazi ilçesi Gümüşbel Mahallesi Muhtarı Zeki Şahin Erol’a ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi uzmanlarına teşekkürlerini sunduklarını sözlerine ekledi.

İHA

Görsel telif hakları: İHA

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar