Edessa

Edessa neresidir?

1. Edessa: Edessa. Yunanistan’ın kuzeyinde, Beroea’nın kuzeybatısında yer alan antik kent.

Bir Trak kavmi olan Brygesler kentin ilk sakinleriydi, MÖ 700’ler civarında batıdan Makedonyalılar tarafından sürüldükten sonra bu bölgeye geldiler.

Edessa aynı zamanda kral Arkhelaos başkenti Pella’ya taşımadan önce Makedonyalıların başkentiydi.

Sonraki dönemlerde kentin adı zaman zaman Aigai’ye dönüştürüldü.

Makedonya hakimiyetindeyken kent dini festivallerin ve törenlerin yapıldığı yerdi.

Philippos II Edessa’da kızının düğün töreni sırasında suikaste uğradı.

Kraliyet mensupları bu kentte toprağa verilirdi, sadece Büyük İskender başka bir yerde gömülmüştür.
 

2. Edessa: Urfa, Şanlıurfa.  Anadolu’nun güneydoğusunda, Karkamış’ın doğusunda yer alan antik kent.

Yeni-Asur ve Yeni-Babil kaynaklarında kent ay tanrı kültünün yaygın olduğu bir merkez olarak tanımlanır.

MÖ 302 yılında Seleukos I Nikator tarafindan daha eski bir yerleşim alanının kalıntıları üzerinde kurulmuştur.

Edessa, o dönemde Makedonya’nin başkentinin adı idi; yeni kurulan kent sulak oluşu ve yeşilliğinin bolluğundan dolayı Edessa’ya benzediği için aynı isimi almıştır.

Seleukos Krallığı zayıflayınca MÖ 132’de bağımsızlığını kazanan Osroene Krallığının başkenti oldu.

MS 116’de Roma’ya bağlandı.

Romalılar ile Partlar, sonrasında ise Bizans imparatorluğu ile Sasaniler arasındaki mücadeleler sırasında (MS 7. yüzyıla değin) önemini korudu.

Hıristiyanlık Edessaya erken ulaştı ve kent Suriye’deki en önemli psikoposluk merkezi oldu.

Arap ve Yunanlılardan oluşan karışık nüfusu nedeniyle Orta Çağ başlarında önemli bir çeviri merkezi oldu.


Benzer Haberler & Reklamlar