Burhan Varkıvanç: Prof. Dr. Burhan Varkıvanç

Burhan Varkıvanç: Prof. Dr. Burhan Varkıvanç kimdir?

Prof. Dr. Burhan Varkıvanç

Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakultesi Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi

e-Posta Adresi: varkivancak@deniz.edu.tr
varkivanc@hotmail.com
Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/varkivanc/
Telefon: +90 242 310 2047
Ofis Bilgisi: Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü
Posta Adresi: 07058 Kampus - ANTALYA 

EĞİTİM BİLGİLERİ
Bütünleşik Doktora: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Philosophische Fakültät, Klassische Archäologie, ALMANYA, 1987-1993
Lisans: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ, 1982-1986

YAPTIĞI TEZLER
Doktora: "Das Kammergrab in Kaunos", Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel Philosophisches Fakultät Klassische Archäologie Aralık, 1993.

YABANCI DİLLER
Almanca, Çok İyi

ARAŞTIRMA ALANLARI
Arkeoloji ve Sanat Tarihi

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Klasik Arkeoloji
Mimarlık Tarihi
Yerleşim Arkeolojisi
Kentsel Arkeoloji

WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
History & Philosophy Of Science
Social Work
Ethnic Studies
Urban Studies 

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2017
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2010
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2005
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 - 1998

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 18.01.2019 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 20.09.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği, 17.11.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Merkezi, , 01.01.2017 - 01.06.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, , 21.01.2016 - 21.01.2019
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2010 - 01.09.2012
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 01.08.2010 - 01.08.2012
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 01.02.2010 - 01.02.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.01.2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, 01.01.2010 - 01.01.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, , 01.01.2009 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 01.01.2009 - 01.09.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 01.01.2009 - 01.01.2010
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 01.01.2009 - 01.01.2010
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2008 - 01.09.2012
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2008 - 01.09.2010
Enstitü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.08.2008 - 01.08.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi, , 01.01.1999 - 01.06.2003
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 01.01.1999 - 01.01.2002

YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Kökmen Seyirci, "Rhodiapolis Mimari Bezemeleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, H.Karademir, "Erken Klasik Likya Mezar Kabartmaları. Stil ve İkonografi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, N.Yıldırım, "Lyrbe Agorası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, M.Kan, "Aigai Agorası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, İ.Kızgut, "Türkiye’nin Bazı Seçilmiş Müzelerindeki Hellenistik ve Roma Dönemi Bronz Heykelcikleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, A.Dönmez, "Xanthos Batı Agora", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, S.Atalay, "Side Müzesi Helenistik ve Roma Dönemi Mezar Stelleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Kaya, "Kibyra Kenti Mimari Bezemeleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, H.Kökmen, "Antalya – Kaleiçi Kesik Minare Alanındaki Antik Dönem Kapıları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, N.Yıldırım, "Anadolu Mezar Sanatında Klineler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, Ş.Alp, "Antalya’da Bir Anıt Mezar: Hıdırlık Kulesi. Arkeolojisi, Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, F.Okatan, "Attaleia Kent Kapıları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Ü.Muşkara, "Batı Anadolu Arkaik Dönem "Black on Red" Tekniği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varkivanç B., " The Stone Architecture of the Proskene of the Theater in Kaunos", ADALYA, vol.20, pp.267-289, 2017
Varkivanç B., "Periaktoi at the Theatre of Kaunos", ADALYA, vol.18, pp.181-202, 2015
Varkivanç B., Kökmen H., "Attaleia Anıtsal Mezar Mimarisi Üzerine Bazı Gözlemler", ADALYA, vol.14, pp.227-239, 2011
Varkivanç B., "Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe İlişkin Bir Gözlem", ADALYA, vol.12, pp.389-401, 2009
Varkivanç B., "Zum Fenster des sog. hellenistischen Baues in Sillyon", ADALYA, vol.11, pp.49-61, 2007
Çevik N., Varkivanç B., "An Evaluation of the Roman Rural Baths of Lycia in the Light of Two New Examples from Trebenna and Typalia", ADALYA, vol.7, pp.223-249, 2004
Varkivanç B., "Zum Fragment einer Bekrönung aus dem Museum von Side", ADALYA, vol.6, pp.185-191, 2004
Varkivanç B., Çevik N., Kizgut İ., "A Lycian Settlement in Akdağlar: Darıözü / Kastabara", ADALYA, vol.6, pp.189-202, 2003
Varkivanç B., "Patara'da Bir Seramik İşliği", ADALYA, vol.5, pp.137-153, 2001
Varkivanç B., "Miniaturlampen aus dem Demeterheiligtum in Kaunos", ADALYA, vol.3, pp.87-96, 1998
Varkivanç B., "Eine Altarbekrönung aus Patara ", ADALYA, vol.2, pp.87-96, 1997

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varkivanç B., "Ksanthos", Aktuel Arkeoloji , cilt.56, ss.116-123, 2017
Varkivanç B., "Kaleiçi", Aktuel Arkeoloji , cilt.56, ss.17-27, 2017
Varkivanç B., "Antik Dönemde Çok Kanatlı Kapılar", Anadolu/Anatolia. Ek Dizi No.2 / Supplement Series, no.2, pp.323-339, 2008
Varkivanç B., "Doppeltüren besonderer Art. Beispiele aus dem lykisch-pamphylisch-pisidischen Grenzgebiet", A A, pp.47-62, 2005
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., "Eine fast vergessene Stadt. Die Wiederentdeckung der Stadt Trebenna im lykisch-pamphylisch-pisidischen Grenzgebiet", A W, vol.35, pp.41-47, 2004
Varkivanç B., "Tabanda Tavan", EtkinSanat, cilt.5, ss.64-65, 2004
Varkivanç B., "Spuren makedonischer Kammergräber in Kleinasien", LYKIA, vol.6, pp.227-290, 2001
Varkivanç B., "Das Tumulusgrab von Kuştur bei Ephesos", LYKIA, vol.3, pp.102-114, 1999
Varkivanç B., "Das Heroon von Mezargediği in der Nähe von Kaunos", LYKIA, vol.2, pp.87-96, 1995

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Varkivanç B., "", , ,
Varkivanç B., "Ksanthos Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları ", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.14, pp.65-70
Varkivanç B., "Ksanthos Kazıları 2014", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2015, vol.13, pp.55-61
Varkivanç B., "Ksanthos 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, vol.12, pp.62-72
Varkivanç B., "Ksanthos 2012 Yılı Kazıları", 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.11, pp.62-70
Varkivanç B., "Pottery Finds from the Winery in the West Agora of Xanthos", Kum’dan Kent’e. Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2013, pp.545-557
Varkivanç B., "Xanthos Antik Kenti 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ANMED, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.10, pp.53-58
Varkivanç B., "Kaleiçi Antik ve Kentsel Sit Alanı ve Sillyon Örneğinde Antalya’daki Antik Kentler", Antik Kentler Kültür Turizmi ve Mimarlık Paneli , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2008, ss.60-64
Varkivanç B., "Monumental Tomb Typology of Trebenna", III. Uluslararası Likya Sempozyumu. 3-10 Kasım 2005. Antalya , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-10 Kasım 2005, pp.861-868
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek E., Pimouguet Pedarros İ., et al., "Beydağları 2004 Yılı Yüzey Araştırmaları", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, vol.23, no.2, pp.141-154
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek E., Pimouguet Pedarros İ., "Beydağları Yüzey Araştırmaları 2003", 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.22, no.1, pp.101-114
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Akyürek E., "Trebenna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2002", 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.21, no.2, pp.265-278
Çevik N., Varkivanç B., Kizgut İ., "Trebenna ve Çevresi 2001", 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.20, no.2, pp.97-112
Çevik N., Varkivanç B., "Tlos ve Çevresi 1998 Yüzey Araştırmaları: Darıözü Yerleşimi", 17. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 14-28 Mayıs 1999, vol.17, no.2, pp.329--344
 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Varkivanç B., "Xanthos'daki Güneydoğu Sektör Üzerine Düşünceler", in: PROF. DR. VEDAT ÇELGİN’İN 68. DOĞUM GÜNÜ ONURUNA MAKALELER, Aslan M., Baz. F., Eds., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.919-933, 2018 (Link)
Varkivanç B., "Kaunos Tiyatrosu’nun Klasik Dönem Sahne Binası", in: Vir doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin / Sencer Şahin Anısına Yazılar, Takmer B., Akdoğu Arca E., Gökalp Özdil N. , Eds., Kabalcı, istanbul, pp.917-925, 2016
Varkivanç B., "Xanthos", in: World Heritage in Turkey 2016, Ertürk N., Karakul Ö., Eds., UNESCO, Paris , istanbul, pp.193-202, 2016
Varkivanç B., "Kaleiçi Rehberi. Yaşayan Antik Şehir ", Birinci Basım, İSTANBUL, 2015
Varkivanç B., "Die spätklassisch-frühhellenistische Stadtmauer von Patara und die Bauten auf dem Doğucasarı", in: Die Stadtplan von Patara und Beobachtungen zu den Stadtmauern, St. Gerrit-Brauer, Kunze M., Eds., Ege, istanbul, pp.21-47, 2010
Varkivanç B., "Selçuklu Öncesi Dönemi Antalyası ve Kaleiçi", Dünden Bugüne Antalya I, Atılgan A. K., Ed., Antalya Kültür ve Sanat Vakfı, Antalya, ss.96-102, 2010
Varkivanç B., "Some Thoughts on the Development of the Walls of Antalya", in: Taşa Yazılan Zafer: Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnâmesi / Victory Inscribed. The Seljuk Fetihname on the Citadel Walls of Antalya, Turkey, Redford S., Leiser G., Eds., Zero To Three , Antalya, pp.133-139, 2008
Varkivanç B., "Kaunos Tiyatrosu’nda Deneysel Arkeoloji: Kuzeydoğu Tonozu Kapısı", Doğudan Yükselen Işık - Arkeoloji Yazıları. Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, Birol C., Mehmet I., Ed., Atatürk Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.109-121, 2007
Varkivanç B., "Mezar Mimarisi Örtü Sistemlerinde Form ve Teknik II: Tüteklikli Örtü", in: Baki Öğün’e Armağan / Mélanges offerts à Baki Öğün , Cengiz I., Zeynep Ç. Ö., Eds., Türk A1 Documentaries , Ankara, pp.205-217, 2007
Varkivanç B., "Mezar Mimarisi Örtü Sistemlerinde Form ve Teknik I: Denizli Çambaşı Tümülüsü Örneği", in: Baki Öğün’e Armağan / Mélanges offerts à Baki Öğün , Işık C, Çizmeli Öğün Z., Varkıvanç B., Eds., Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.187-204, 2007
Çevik N., Varkivanç B., Akyürek E., Eds., "Trebenna. Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası/Its History, Archaeology and Natural Environment", Zero To Three , Antalya, 2005
Varkivanç B., "Türsteine aus Kaunos", in: Festschrift für B. Öğün, Haggis, D.C. & Antonaccio, C.M, Eds., Asia Minor Studien, Münster, pp.327-334, 2000

DİĞER YAYINLAR
Varkivanç B., "Türkiye’deki Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri. Genel Bir Bakış (Kaynakça Eki İle) (çeviri kitap)", Diger, ss.1-100, 2010

DESTEKLENEN PROJELER
"Kaunos Tiyatrosu Proskenionu Kazı, Rölöve ve Kısmı Restorasyon Projesi ", TÜBITAK Projesi, 106K204 , Yönetici, 2008

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
ADALYA, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2000 - Devam Ediyor

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar