Bizans - Byzans Dönemi

Bizans - Byzans Dönemi

Bizans - Byzans Dönemi

Bizans - Byzans Dönemi, Doğu Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü dönem.

Roma devlet yönetimi, Yunan kültürü ve Hristiyan inancı Bizans'ın -Byzans  gelişme çizgisinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Yunan kültürü ve Hristiyanlık dininin Roma devlet yapılanmasıyla harmanlanması sonucunda Bizans uygarlığı olarak bildiğimiz tarihi oluşum meydana gelmiştir.

Bizans - Byzans devleti eski  İmperium Romanum'un devamıdır. Bizanslılar kendilerini daima Romalı olarak adlandırmış, imaparatorlarını Roma hükümdarlarının halef ve mirasçıları saymışlardır.

İmparator Konstantin tarafından İ.S. 330 yılında kurulmuş olan Konstantinopols kenti, bu günkü İstanbul şehri olmuştur.

Konstantinopolis şehri İ.S, 330-565 yılları arasında, yani yaklaşık ikibuçuk yüzyıl boyunca dünyanın en önemli, kültür ve sanat merkezi olmuştur.

Bizans Uygarlığı en parlak dönemini imparator I. Iustinianos'un  (İ.S. 527-565) zamanında yaşanmıştır.

Bizans döneminde inşa edilen, merkezi kubleli bir bazilika olan Ayasofya (Hagia Sophia / tanrısal bilgelik) Bizans sanatını bir şahaseri olup, mimarlık tarihi açısından dünyanın en ünlü ve önemli eserlerinden biridir.

Yine Ayasofya'nın çağdaşı olan Aya İrini (Hagia Eirene / tanrısal barış), Chora Kilisesi (Kariye) ve Ephesos - Efes'teki (Selçuk) St. John Bazilikası bu döneme ait diğer önemli eserlerdir.  


Benzer Haberler & Reklamlar