Aziz Paulus, Paulus

Aziz Paulus, Paulus kimdir?

Paulus, Aziz Paulus:  Aziz, MS 10 - 67yılları arasında yaşadı.  Hz. İsa’nın havarilerinden. Çabalarıyla Hıristiyanlığın bir dünya dini haline gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Saul adında Roma vatandaşı olan bir Yahudi olarak Tarsus’ta doğmuştur.

Hıristiyanlığa geçtikten sonra Paulus adını aldı.

Kudüs’te eğitim görmüş, geçimini baba mesleği olan çadır dokumacılığı ile sağlamıştır.

Bir yolculuk sırasında Damascus yakınlarında öğle vakti gökte gözleri kamaştıran bir ışık görür, “bana neden zulüm ediyorsun Saul” diyen bir ses duyar.

Bu deneyimden sonra Hıristiyanlığı seçer (MS 33/36), Antiokheia’yı etkinliklerinin merkezi yapar. 

Eusebios Hieronimus Paulus’un vaazlarına ilk inanan kişinin Kıbrıs valisi Sergius Paulus olduğunu yazar.

Bu süreçte tanıştığı Barnabas ile Hıristiyanlığı yayma seyahatlerine çıktı, Anadolu ve Yunanistan’da pek çok kilise kurdu, üç yıl Efes’te yaşadı. Roma ve İspanya’ya gitme niyetiyle geldiği Kudüs’te halkın ona karşı olan tepkisi yüzünden tutuklandı, Roma’ya gönderildi.

Geleneksel kabule göre Nero döneminde Roma’da Aziz Petrus ile aynı günde idam edilmiştir.

Paulus’un Yeni Ahit’in yaklaşık üçte birini oluşturan mektupları günümüze ulaşmış en eski Hıristiyan metinleridir ve Hıristiyan ilahiyatının temellerini oluşturur.

Yeni Ahit’teki Resullerin İşleri kitabının da yarıdan çoğu Aziz Paulus’un etkinliklerini aktarır.


Benzer Haberler & Reklamlar