Arkeoloji kazılarına göre And Dağları'nda 7 bin yıldır insan yaşıyor

Arkeoloji kazılarına göre And Dağları'nda 7 bin yıldır insan yaşıyor

Bilim adamları daha önce insanların bu dağlara avlanmak için çıkabileceğini düşünüyordu ama 3.800 metre rakımlı Soro Mikáaya Patjxa arkeolojik alanından elde edilen verilere göre; insanlar buraya 7 Bin önce sadece avlanmak için gelmiyorlardı.

Bilim adamları yakın zamanlara kadar insanların sadece günlük yaşamı daha kolay kılan coğrafi koşullarda ve iklim şartlarında iskan etmeyi seçtiklerine inanıyor ve arkeoloji araştırmalarında bu alanları öncelliyorlardı. Ama gerek kutuplra yakın bölgelerde gerekse yüksek rakımlı dağlarda bulunan arkeolojik kalıntılar, insanların neredeyse hemen her koşulda yerleşim gerçekleştirebildiğini gösteriyor.

Bu ilginç yerleşim alanlarından biri de Peru'nun Ant dağları ki arkeologların tahminlerinin ötesinde neolitik çağlardan bu yana, çetin dağlarının zirvesine yakın yaylalarda insan yerleşimleri olduğu tespit edildi.

Peru'daki And Dağları'nın yüksek kesimlerimdeki iklim koşulları hayli sert ve zorlu. Rahat nefes alınabilecek alanlar en az 100 kilometre aşağıda iken, insanların çok fazla yiyecek seçeneği bulunmayan, yakacak temini hayli zor şartlarda neden ikamet ettiğini anlamak kolay değil. Buna rağmen Arkeologlar, insanların en azından 7000 yıl önce orada tam zamanlı olarak ikamet ettiklerine dair ipuçları ve kanıtlar buldular. Şu ana kadar ortaya çıkarılmış 16 mezar ve hayli fazla sayıda taştan yapılmış aletleri herleye rağmen burada en az 7 bin yıl önce insanların yerleşik hayat sürdüğünü kanıtlıyor.

Ant dağları yaylalarından Soro Mik’aya Patjxa arkeoloji kazılarını sürdüren ekipten Kaliforniya Üniversitesi'nden arkeolog Randall Haas, kendisinin ve ekibinin bile günümüz imkanlarında zorla çalıştıkları alanda binlerce yıl önceki koşullarda insan yaşadığını hayal etmek bile zorken, burada insan yerleşimine dair kanıtlar buldukları için şaşkın olduklarını söylüyor.

Royal Society Open Science’da araştırma sonuçlarını içeren makale yayınlanan kadar, insanların bu bölgeeye sadece avlanmak için geldikleri düşünülüyordu. Ancak bölgede bulunan iskeletlerde yapılan anailizlerde, sadece yüksek rakımlarda sürekli yaşayan insanlarda görülen oranda spesifik oksijen ve karbon formları bulunduğun da burada insan yerleşiminin sürekli olduğu anlaşıldı. Bulunan taş aletlerin tamamının alandaki malzemeler kullanılarak üretilmesi de And Dağları’ndaki yerleşimin kalıcı olduğuna delil gösteriliyor.

İnka İmparatorluğu'nun doğuşunda katkısı yadsınmayacak And Dağları'nın deniz seviyesinden yaklaşık 3.800
metre (12.500 feet) yükseklikteki
geniş platoda yaşam belki yarı göçebe bir yerleşimdi. Yani insanlar sadece yılın belli aylarında burada kalıyorlardı. Bunu kanıtlamak zor kesin olan tek şey bu alanda yerleşik hayatın varlığı ve insanların daha tarım hayatına geçmeden önce
burada ikamet ettikleri.

Arkeolog Randall Haas ve çalışma ekibi, Soro Mikaya Patjxa yerleşim alanında farklı yaş gruplarından en yallışı 50 yaşında olan toplam 16 insan mezarı buldular. Bölgede aynı zamanda taştan yapılmış ok ve mızrak uçları ile lama cinsinden hayvanlara ait kemikler ve bitki kökü fosilleri de arkeolojik buluntular arasında.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesinden arkeolog José Capriles, geçmişte yapılan araştırmaların aksine, yeni çalışmanın, daha sistematik ve insan kemikleri de dahil biyolojik ve kşmyasal analizlere dayandığını söylüyor.

Northern Illinios Üniversitesinden Kurt Rademaker'e göre sonuçlar “büyüleyici” . Yaylaların farklı alanlarında yaptığı çalışmalar, And dağlarındaki yerleşim alanlarının binlerce yıl önce inşa edildiğini kanıtlıyor.

arkeolojikhabar.com


Benzer Haberler & Reklamlar