Arkeolog S. Michael Sindbaek Viking Kalelerini anlattı

Arkeolog S. Michael Sindbaek Viking Kalelerini anlattı

Arkeologlar, Danimarka'daki halka şeklindeki beşinci Viking kalesini açığa çıkardı. Akılsız yağmacılara nazaran Orta Çağ Vikingleri’nin teknolojik gelişimleri bu surları inşa edebilecek kadar ilerdeydi.

Arkeologlar, 1930'lu yıllarda Danimarka'da halka şeklindeki dört kaleyi ortaya çıkardığında, onları inşa eden Vikingler hakkındaki düşünceleri derinden değişti. Akılsız yağmacılardan ziyade, Orta Çağdaki Vikingler, bu surları inşa edebilmek için teknolojik olarak gelişmiş olmalıydılar.

Danimarkalı arkeologlar, halka şeklindeki beşinci kaleyi de keşfettiler. Borgring adı verilen yeni kale, LIDAR adı verilen, havadan lazer tabanlı bir gözlem yöntemi kullanılarak keşfedildi.

Arkeologlar, 2014'ten beri kalenin arkeoloji kazılarını sürdürüyor olmalarına rağmen, bulgularının kapsamlı ilk halini bu ay Antiquity'de yayınladılar.

Science, araştırma Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog Søren Michael Sindbæk ile Viking kalesinin keşfi ve bu keşfin Vikinglerle ilgili yanlış anlaşılmaların düzeltilmesine nasıl yardımcı olabileceğiyle ilgili görüştü.

Kaleyi nasıl keşfettiniz?

Bu birazcık bir dedektif hikayesi. Uzun zamandır bu halka kalelerle ilgili çalışıyorum ve dağılımlarının anlamsız olduğu sonucuna vardım. Bilinen kalelerin ağı incelendiğinde, yerinde mantıksal olarak başka bir kalenin olmasının gerektiği boşluklar vardı. Bildiğimiz kalelerinkiyle eşleşen peyzaj özelliklerinin arayışına girdim. Danimarka'da aranılan özelliklerle eşleşen birkaç yer vardı. Danimarka devleti tüm ülkenin yüksek çözünürlüklü bir LIDAR görselini yaptı. Bunun üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla bu kaleyi keşfetmiş olduk.

https://i.arkeolojikhaber.com/pool_file/2017/34/5793_viking-kalesi.png

Bu kadar uzun zamandır nasıl keşfedilemedi?

Çevresindeki tarımsal faaliyetlerin son derece tahrip edici etkileri olmuştu. Orta çağ boyunca, köylüler yüzlerce yıl toprağı sürdüler ve onu düzleştirdiler. Kale surları ortalama alan seviyesinin yarım metreden daha az yukarısındaydı. Arazide yürüyebilirdiniz ve sizi bir şeyleri olduğuna ikna etmekte zorlanabilirdim ancak LIDAR resmi bu konuda netti.

Vikingler halka şeklindeki bu kaleleri neden inşa ettiler?

Halka bir kale için mükemmel bir şekil. En küçük çevrede en geniş alanı kapsayabiliyor. Ancak mükemmel bir daire yapmaya hiç gerek yoktu ve Danimarka'daki Viking Çağı halka kalelerini ayıran şey de buydu. Açıkçası, halka şeklindeki Viking kalelerini inşa eden kişi –bu kişinin, İskandinavya'yı birleştiren, Danimarkalıları Hristiyanlaştıran ve yakın zamanda adını Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine veren Kral Harald "Bluetooth" Gormsson olduğunu düşünüyoruz- daha fazlasını istedi. Tüm kaleler bu katı geometriden oluşuyor. Muhteşem arazi ölçme becerisine sahip olan biri, bu inşaat işinde sadece işin prestiji için ve yeteneğini göstermek için yer aldı.

Halka şeklindeki bu kaleleri Vikingler mi icat etti?

Hayır, muhtemelen İngiltere'deki istilaları sırasında öğrendiler. Orada insanlar, Vikinglere karşı savunma amacıyla, bizim yapılarımızdan yaklaşık 100 yıl önce bir tahkim ağı kurdular. İstilacıların ayak basamayacağı ve geri dönmek zorunda kalacakları kadar iyi bir yapıydı. Bu Anglo-Sakson kralları için büyük bir başarıydı. Bu nedenle Danimarka'daki halka kalelerin, bu stratejinin bir kopyası olduğunu düşünüyoruz.

Kalede yaşam nasıldı?

Çoğu zaman oldukça huzurlu olurdu. Önceki kale kazılarından, kalede yer alan kişilerin sadece askerler olmadığını biliyoruz. Kalenin dışındaki mezarlıklarda kadınların yanı sıra çocuk mezarları da vardı. Demek ki orada konuşlandırılmış bir grup insan vardı: kralın adamları ve onların aileleri.

Kimin saldırıp yaktığını biliyor musunuz?

Ne yazık ki, hayır. Harald Bluetooth'un düşmanları olmalı. Bu kale, Baltık Denizi'nin Danimarka kıyısında yer aldığı için, denizden gelebilecek en muhtemel kişiler İsveç Vikingleri olacaktır. Esasında sadece birkaç on yıl sonra Danimarka ve İsveçliler arasında o suların içinde büyük bir savaş olduğuna dair raporlar var.

Bu yapılar neden önemli?

Bu halka kaleler, 1930'lardan beri Viking arkeolojisinde en büyük gizem. İnsanlar, kendi ülkelerindeki Vikinglerin bu yapıları inşa ettiğine inanamıyordu. Yabancı orduların bu yapıları inşa ettiklerini düşünüyorlardı. Fakat biz bilinenden fazlasını keşfettiğimizde, aslında inşa edenlerin Danimarkalı bir kral ve onun Viking savaşçıları olduklarını gördük ve bu nedenle bu kaleler Vikinglerle ilgili bilinenlerin yeniden değerlendirmesinin en önemli bileşeni oldular. Savaşçılardı, burası aşikar, fakat iyi organize olmuş bir toplumda savaşçıydılar.

Başak Dönertaş - bilimsoL

Çevrilen kaynak: sciencemag / Michael Price. Thousand-year-old Viking fortress reveals a technologically advanced society


Benzer Haberler & Reklamlar